موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی

موسس فیفا

محترم نادر نادری سال‌های متمادی متصدی ریاست عمومی فیفا بود اما بتاریخ پانزدهم جوزای 1395 رسماَ استعفای خویش را از پست ریاست عمومی فیفا به هیت مدیرۀ این نهاد ارائه کرد. آقای نادری ابراز داشت که پس ازین قادر به پیشبرد کارش به حیث رئیس عمومی فیفا نیست زیرا به حیث مشاور ارشد رئیس جمهور در امور روابط عامه و ستراتیژیک تعین گردیده است. آقای نادری در طول مأموریت‌اش به‌عنوان رئیس‌ عمومی فیفا کارهای فراوانی را برای این نهاد انجام داد و موفقیت‌های زیادی را کسب کرد. آقای نادری زحمات زیادی را بخاطر موفقیت فیفا متحمل شد و نقش پررنگی را در تأسیس و تبدیل فیفا به یک نهاد تخصصی و پر دستآورده بازی کرده است. آقای نادری متعهد به ساختن یک افغانستان آزاد و دموکراتیک است و تلاش‌های مثمر و خستگی ناپذیر وی در راستای مدیریت و رهبری سالم فیفا جهت رسیدن به اهدافش انکار ناپذیر است. آقای نادری همچنان سفیر آزادی بیان است و مسؤلیت سنگین دفاع و تقویت آزادی بیان را بصفت یک صدای مستقل بدوش دارد. بالاخره، هیَت مدیره فیفا در یک تصمیم دشوار، استعفای آقای نادری را از سمت ریاست عمومی این نهاد پذیرفت اما از او خواست تا سمت مؤسس فیفا را حفظ کند.

رئیس اجرائیه

محترم محمد یوسف رشید از پوهنځی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل فارغ گردیده است. آقای رشید تجارب زیادی در زمینۀ تحقیق، مدیریت برنامه‌ها و ظرفیت سازی دارد. ایشان ترینر تائید شده Bridge در بخش انتخابات و دموکراسی میباشد و علاو بر زبان‌های دری و پشتو بر زبان انگلیسی نیز تسلط کامل دارد. در سال 2003 میلادی، در پروسۀ تدوین قانون اساسی، آقای رشید به‌صفت محقق ارشد، ایفای وظیفه می‌نمود. از ماه جون سال 2004 میلای الی ماه مارچ سال 2008 مسؤلیت رهبری دیپارتمنت‌های پروگرام و آموزش فیفا را به عهده داشت. ایشان بیشتر از 6 سال در پست‌های ارشد مدیریتی با انستیتیوت دموکراتیک ملی ایالات متحده امریکا کار کرده است. آقای رشید برای مدت چهار سال مسؤلیت رهبری برنامه‌های انتخاباتی انستیتوت دموکراتیک ملی را بر عهده داشت و در سال 2010 میلادی بصفت معاون این نهاد در بخش نظارت بر انتخابات ایفای وظیفه کرده است. در آستانه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال 2014 میلادی، آقای رشید مسؤلیت گرفت تا نهادهای ملی همکار انستیتوت دموکراتیک ملی را آمادۀ نظارت بر انتخابات کند. در ماه جون سال 2014 میلادی، آقای رشید، انستیتوت دموکراتیک ملی را ترک و به‌صفت رئیس اجرائیه فیفا آغاز به‌کار کرد. در سال 2016 میلادی، نهادهای جامعه مدنی افغانستان، ایشان را به‌عنوان نمایندۀ خود در کمیته گزینش کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی تعین کردند.

هیت مدیره

هیت مدیره متشکل از 7 عضو است. این اعضا برای یک دورۀ 5 ساله تعین شده اند. دورۀ کاری هیت مدیره در ماه فبروری سال 2012 آغاز گردید و اعضای هیت مدیره ثبت وزارت اقتصاد گردیدند. بر اساس اساسنامۀ فیفا، یک سوم اعضای هیت مدیره باید از میان افرادی انتخاب گردد که قبلاً عضویت این هیت را داشته اند. طبق اساسنامۀ فیفا، هیت مدیره بلندترین مرجع با صلاحیت نهاد و پاسخگو به مردم افغانستان، شبکه فیفا و رضاکاران این نهاد است.

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2018 | FEFA