موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی

درباره بخش نظارت و ارزیابی

بخش نظارت و ارزیابی فیفا یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین دیپارتمنت‌های فیفا را تشکل می‌دهد. این بخش مسؤلیت دارد تا اطمینان حاصل کند که تمامی بخش‌های فیفا فعالیت‌ها خود را مطابق به پلان از قبل تهیه شده دیزاین نموده و بر اساس ستراتیژی منظم تطبیق می‌کنند تا نتایج که مردم و نهادهای همکار از تطبیق برنامه ها دارند حاصل گردد. بخش نظارت و ارزیابی متعهد است تا با تمامی بخش‌ها و دیپارتمنت‌ها از نزدیک کار کند و آن‌ها را در تطبیق بهتر و موثر برنامه‌های شان یاری رساند. بخش نظارت و ارزیابی، تیم‌ها و دیپارتمنت‌های دیگر را در ساحات ذیل یاری می‌رساند.

مرحله پلان‌گذاری

یکی از مهم‌ترین کارهای بخش نظارت و ارزیابی کمک کردن تمامی بخش‌ها و دیپارتمنت‌های فیفا در مرحلۀ پلان‌گذاری است تا اطمینان حاصل کند که تیم‌ها و دیپارتمنت‌ها فعالیت‌های خود را مطابق به چهارچوب منطقی (logical framework) پلان نموده و در مسیر درست قرار دارند.

مرحلۀ تطبیق

در این مرحله، بخش نظارت و ارزیابی از اجرا و تطبیق برنامه‌های دیپارتمنت‌ها نظارت می‌کند تا اطمینان حاصل کند که برنامه‌ها مطابق پلان تطبیق می‌گردند.

مرحلۀ پس از تطبیق

این مرحله از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا نتایج آنی برنامه در این مرحله قابل مشاهده است. یافته‌ها از جریان تطبیق برنامه بصورت کتبی یا شفائی با دیپارتمنت‌های مربوطه شریک ساخته می‌شود و پیشنهادات اصلاحی نیز ارائه می‌گردد. علاوتاً، بخش نظارت و ارزیابی نتایج دراز مدت برنامه‌ها را نیز تعقیب می‌کند.


تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2018 | FEFA