موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی

اعلامیه های مطبوعاتی

گروه دادخواهی حقوق سیاسی جوانان برای موعظه گیری بهتر مطابق موضوع اعلامیه مصبوعاتی به نشر میرساند.

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2018 | FEFA