موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی

اعضای گروه دادخواهی زنان

گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان که متشکل از نمایندگان ریاست جمهوری ،ریاست اجرائیه ،اعضای شورای ملی، نهادهای جامعه مدنی، کمیسیون های مستقل،اعضای شورای ولایتی، وزارت امور زنان ،وزارت داخله و رسانه ها می‌باشد از پنچ سال بدین‌سو به همکاری تخنیکی و تسهیلاتی موسسه‌ی فیفا به‌منظور تقویت نقش زنان در پروسه‌های سیاسی ایجاد گردیده است ، طرح‌های پیشنهادی معتددی طی جلسات متواتر و دوامدار تهیه نموده و با مراجع ذیدخل شریک نموده اند.

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2018 | FEFA