موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی

در مورد برنامه انتخابات

بخش انتخابات فیفا فعالیت‌های متعددی را جهت تأمین شفافیت پروسه‌های انتخاباتی انجام می‌دهد. این بخش پروسه اصلاحات انتخاباتی و تمامی مراحل پروسۀ انتخابات را تحت پوشش نظارتی قرار داده و طرح‌های پیشنهادی مشخصی را در این زمینه به آدرس نهادهای انتخاباتی و نهادهای ذیربط ارائه می‌کند. در همین‌حال، بخش انتخابات فیفا، در زمینۀ انتخابات و مسائل مربوط به آن تحقیق و سروی می‌کند. تمامی فعالیت‌های این بخش تعریف شده است و بر اساس پلان‌کاری منظم پیش‌برده می‌شود.

نظر سنجی

برنامه های نظرسنجی جهت دریافت دیدگاه‌های شهروندان و جوانب ذیدخل و ذیربط انتخاباتی در امور انتخابات انجام میشود. نظرخواهی...

برنامه های جهانی

هدف و مأموریت ما تأمین شفافیت پروسه‌های انتخاباتی است. این هدف و مأموریت به ما انگیزه داده است تا پروسه‌های انتخاباتی و...

نظارت بر انتخابات

نظارت برانتخابات عمده‌ترین فعالیت برنامه انتخابات فیفا را تشکیل می‌دهد. در این بخش تمامی مراحل انتخاباتی از قبیل...

اصلاحات انتخاباتی

اصلاحات انتخاباتی: بخش انتخابات فیفا یک سلسله فعالیت های را جهت بهبود روند انتخابات آن انجام میدهد. این فعالیت ها معمولا شامل...

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA