موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی

برنامه های جهانی

هدف و مأموریت ما تأمین شفافیت پروسه‌های انتخاباتی است. این هدف و مأموریت به ما انگیزه داده است تا پروسه‌های انتخاباتی و رخدادهای مربوط به آن را در سطح جهان دنبال نموده و در پی شفافیت این پروسه در تمام دنیا باشیم. ما چندین دور انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی را تحت پوشش نظارتی قرار ده ایم و در نشست‌های متعدد نهادهای بین‌المللی همکار در کشورهای سریلانکا، فلیپین، اندونزیا، تیمور شرقی و غیره سهم فعال داشته‌ایم.

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA