موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی

نظرسنجی

برنامه های نظرسنجی جهت دریافت دیدگاه‌های شهروندان و جوانب ذیدخل و ذیربط انتخاباتی در امور انتخابات انجام میشود. نظرخواهی مذکور معمولا با همکاری هماهنگ کنندگان ولایتی فیفا و رضاکاران این نهاد در سطح ولایات صورت میگیرد.

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA