موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی


هشتمین جلسه هماهنگی با نهادهای انتخاباتی و ذیربط انتخابات

بخش انتخابات فیفا هشتمین جلسه همآهنگی نهاد های ذیدخل و ذیربط انتخابات را به تاریخ ۶ جدی ۱۳۹۶درصالون کنفرانسهای این نهاد تدویر نمود. در این جلسه نمایندگان کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی، اداره مستقل ارگان های محل، وزارت امور زنان، سازمان ملل متحد (UNAMA)، شبکهٔ زنان افغان، نهاد ملی و اجتماعی جوانان افغان، نهاد جوانان حامی صلح و دموکراسی، موسسهٔ تعلیمی و اجتماعی جوانان افغانستان، موسسهٔ دیدبان شفافیت انتخابات، گروه دادخواهی و تعقیبی اصلاحات، موسسهٔ OFRD و FRD اشتراک نموده بودند. اما نمایندهٔ اداره ثبت احوال نفوس با وجود تماس های مکرر در این جلسه حضور نیافتند. این درحالیست که توزیع شناسنامه های کاغذی و برقی یکی از موضوعات مهم و قابل بحث این جلسه را تشکیل میداد. در ابتدا بانو ملیحه حسن، کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات در مورد مسایل مختلف انتخاباتی معلومات دادند. بر اساس معلومات ایشان، تفاهمنامه همکاری میان کمیسیون های انتخاباتی نهائی گردیده اما از اینکه رئیس کمیسیون شکایات انتخابات در سفر میباشند به امضا نرسیده است. همچنان روند استخدام اشخاص جدید در پست ریاست‌های ولایتی این کمیسیون که قرار بود در هفتنهٔ گذشته آغاز گردد به علت شکایت رؤسای قبلی به شورای ملی و بی‌سرنوشتی رئیس دارالانشای کمیسیون انتخابات آغاز نگردید. به گفتهٔ ایشان سازمان ملل متحد و جامعهٔ جهانی نیز متعهد به تمویل مالی روند تهیهٔ فهرست رایدهندگان میباشند اما زمان تعین شده انتخابات (۱۶ سرطان ۱۳۹۷) را غیر واقع بینانه دانسته و از امکان تغیر آن خبر دادند. سپس محمد نظری رئیس اطلاعات و آگاهی عامهٔ کمیسیون شکایات انتخاباتی در مورد پروسهٔ شکایات علیه روند ارزیابی مراکز رایدهی معلومات دادند. به اساس معلومات ایشان تاریخ ۱۱ الی ۲۰ قوس برای دریافت شکایات تعین شده بود اما از اینکه لست مکمل مراکز رایدهی در ویبسایت کمیسیون انتخابات نشر نگردیده بود تا بادرنظرداشت آن شکایات و اعتراضات صورت گیرد؛ از اینرو مدت مذکور برای سی روز دیگر تمدید گردید. در جریان این مدت به تعداد ۸۸ مورد شکایت از ۱۰ ولایت کشور در کمیسیون شکایات ثبت گردیده است. ایشان از نرسیدن شکایاتی که از طریق کمیسیون مستقل انتخابات رسما به کمیسیون شکایات ارسال میگردید نیز خبرداده گفتند، با دریافت شکایات مذکور و ختم معیاد تعین شده، کمیسیون شکایات عملا روند بررسی این شکایات را مطابق به لایحهٔ مربوطه در حضورداشت مشاهدین و رسانه های آغاز خواهد کرد. اما بانو حسن کمیشنر کمیسیون انتخابات ضمن اینکه تاکید بر ارسال شدن شکایات از جانب کمیسیون انتخابات به کمیسیون شکایات داشتند وعده سپردند که موضوع را تعقیب و در مورد هدایت لازم خواهند داد.

جزئیات بیشتر

12/27/2017

تاریخ

14

تعداد اشتراک کننده

یک روز

مدت

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA