موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی


فیفا خواستار توقف فوری و موقت روند ثبت نام و ترتیب فهرست رایدهندگان میباشد

از انجاینکه فیفا تکمیل موفقانه روند ثبت نام و ترتیب فهرست رایدهندگان را مولفه اساسی برای سلامت و مشروعیت روند انتخابات میداند، از مطالعه وضعیت فعلی چنین استناط میگردد که امادگی ها و مدیدیت پروسه ایجاب یک سلسله اقدامات فوری را مینماید تا از یکطرف به نگرانی های برخواسته در جامعه پاسخ دهد و هم بتواند تضمین کننده ترتیب لست واقعی رایدهندگان باشد. فیفا تاکید جدی بر حفظ استقلالیت کمیسیون مستقل انتخابات، رعایت احکام قوانین و معیار های پذیرفته شده انتخابات در همه حالات و سطوح دارد. حضور کم رنگ مردم در روند ثبت نام در طول یک ماه گذشته این باور را به شدت نمایان میسازد که مردم از بحران بی اعتماتی رنج میبرند و سراسیمگی ها در روند اصلاحات انتخاباتی باعث گردید تا اعتماد مردم به پروسه تحقق نیابد. تمرکز اساسی و یگانه فکتوری که میتواند خوشبینی ها را نسبت به اینده انتخابات منسجم بسازد تنها ترتیب فهرست رایدهند ه ها میباشد که دولت افغانستان انرا باید در اولویت کاری خویش قرار دهد. نظر به تصمیم اخیر کمیسیون و حکومت افغانستان که استیکر ها در عقب کاپی تذکره ها نصب گردد، یک سلسله نگرانی ها را در بین جامعه بالا برده است. گرچه این تصمیم در مورد حضور انعده اشتراک کننده هایکه که از برچسپ استیکر ها روی تذکره اصلی هایشان نگرانی داشتند، مساعد تلقی میشود ولی از جانب دیگر به علت نبود امادگی های کافی در قسمت جلوگیری از ثبت نام مکرر اشخاص و متاثر شدن شفافیت روند انتخابات، نگران کننده است. روی این ملحوظ فیفا از کمیسیون مستقل انتخابات و حکومت افغانستان میخواهد تا توقف فوری و موقتی را قبل از تمدید پروسه و رفتن به سطح ولسوالیها و قریه جات عملی و به اقدامات ذیل بپردازد: 1. ایجاد بانک معلوماتی: کمیسیون در مشارکت با اداره ثبت احوال نفوس بانک معلوماتی را ایجاد نمایند که مشرف و مسلط به تمامی معلوماتی ثبت نام شوندگان به اساس تذکره و معلومات هویتی افراد باشد. این بانک دارای ویژگی های برجسته چون داشتن مراحل ردیابی، کنترول و شناسایی به موقع موارد تزویر تذکره، تکرار ثبت نام و تصریح اقدامات لازم از جانب کمیسیون برای برخورد با همچون قضایا باشد. 2. ایجاد یونت های درج معلومات در سطح ولایات: به منظور تسریع روند، در سطح هر ولایت یک یونت درج معلومات به تناسب تعداد ولسوالی ها ایجاد گردد تا پروسه درج معلومات ثبت شوندگان را در دیتابیس که با مرکز وصل میباشد، به پیش ببرند. مزایای این یونت هم در تسریع روند قابل بحث است و هم در کنترول و تفتیش که از جانب مرکز صورت خواهد گرفت حایز اهمیت میباشد. در عین حال فرصت نظارت برای نهاد ها و احزاب سیاسی نیز رعایت گردد تا اعتماد بالای روند انتخابات ایجاد شده بتواند.

جزئیات بیشتر

5/14/2018

تاریخ

فیفا

ناشر

اعلامیه مطبوعاتی

نوع

انتخابات

بخش

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA