موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی


اعلامیه مطبوعاتی

در نخست، از شهروندان کشور، نیروهای امنیتی، ناظرین و رسانه ها سپاسگزاری و قدردانی می کنیم. شهروندان با بصیرت و متعهد کشور علی رغم همه‌ی تهدیدهای امنیتی و کاستی های عملیاتی انتخابات، به صورت گسترده در انتخابات شرکت کردند و به دموکراسی و حکومت قانون رای دادند. مشارکت وسیع مردم نشانه‌ی رشد توسعه سیاسی در کشور و نوید دهنده‌ی فردای بهتری برای این سرزمین است. نجات دموکراسی در گرو حضور همه جانبه‌ مردم در تمام فرایند های کلان تصمیم گیری در کشور است. از نیروهای دلیر و فداکار امنیتی نیز صمیمانه تشکر می کنیم. برای نخستین بار، نیروهای ملی امنیتی در نبود همکاران خارجی به تامین امنیت مراکز رای‌دهی در کشور پرداختند. علی رغم تلاش های گسترده تروریست ها و حامیان آنها، وضعیت امنیتی خوب بود و توانایی و تعهد این نیروها مایه امید و اعتماد بیشتر مردم گردید. برای شهدای حادثات دیروز رحمت الهی و برای مجروحان این حوادث شفای عاجل استدعا می کنیم. از ناظرین و همکاران داوطلب موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) و همه ناظرین نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و کلیه گروه هایی که در راه تامین شفافیت و سلامت انتخابات گام گذاشتند، با تمام دشواری ها و محدودیت ها، روند رای گیری را نظارت کردند و نواقص، تخلف ها و جرایم انتخاباتی را به گونه‌ی دقیق و همه جانبه ثبت کردند و گزارش دادند، اظهار امتنان می کنیم. نقش آفرینی مردم، نیروهای امنیتی و گروه های مدنی هم نماد دموکراسی و هم لازمه‌ی آن است. امیدواریم فرهنگ سیاسی مشارکتی که در انتخابات دیروز و امروز نمود یافته است به بالندگی و شکوفایی بالاتر برسد. سخن دوم با کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی است. شوربختانه، کمیسیون مستقل انتخابات نتوانست انتظارات مردم و نهادهای ناظر را برآورده سازد. کاستی و نواقص جزئی بخشی از روال طبیعی امور است اما وسعت و حجم نارسایی های دیروز و در نتیجه تمدید یک روزه دوره‌ی رای گیری هرچند قابل تصور اما به دور از انتظار و تدبیر بود. کمیسیون انتخابات هم به لحاظ مدیریتی و هم به لحاظ فنی آشکارا طعم تلخ ناکامی را چشید و بر مردم نیز تحمیل کرد. گزارش های ناظرین فیفا و سایر نهادها، رسانه های عمومی و گزارش و تجربه مستقیم شهروندان حاکی از ضعف مدیریت، فقدان تدبیر، شکست عملیاتی و فنی/ظرفیتی بود. علی رغم همه نویدها و امیدهای قبلی کمیسیون، موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان به صورت مکرر نسبت به ساده انگاری مسایل لجستیکی، ضعف برنامه ریزی ها و فهم نادرست پروسه هشدار داده بود. متاسفانه نابسامانی روز انتخابات بر حماسه‌ی پر شور مردم و فداکاری عظیم نیروهای امنیتی کشور سایه انداخت.

جزئیات بیشتر

10/21/2018

تاریخ

25

تعداد اشتراک کننده

یک روز

مدت

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA