موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی


اصول پیشنهادی برنامه اعتباردهی انتخابات

موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) مجموع یافته ها، پیشنهادات و توصیه های لازم که از همایش های ولایتی، جلسات مشورتی و جلسات دادخواهی به دست آمده است را در قالب «اعلامیه اعتباردهی روند انتخابات» تدوین کرده است و از طریق کنفرانسی با تمام شرکای ذیدخل انتخاباتی، نهاد های بین المللی فعال در زمینه انتخابات و حامیان مالی این برنامه شریک می سازد. موسسه‌ی فیفا با توجه به یافته های نظارتی از ولایات و جلسات مشورتی با احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی و به هدف اصلاح احتمالی بخشی از تخلفات و جلوگیری از وقوع دوباره این تخلفات در مراحل بعدی انتخابات، پیشنهادات زیر را به کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی، ریاست ثبت و احوال نفوس، دولت افغانستان و جامعه جهانی ارائه می کند. بخشی از این پیشنهادات در کوتاه مدت قابل اجرا است اما عملی سازی شماری دیگر نیازمند برنامه ریزی، پیگیری و تعهد درازمدت نهادهای انتخاباتی است. از سوی دیگر، تعدادی از آنها معطوف به خود روند ثبت نام است در حالی که برخی دیگر به سایر پروسه های مرتبط انتخاباتی پیوند دارد. به دلیل همبستگی درونی این فرایندها، اصلاح و بهبود بخشی از سیستم می تواند بر عملکرد کلی دستگاه های انتخاباتی و روند کلان برگزاری انتخابات اثر بگذارد. 1. اصول مربوط به کمیسیون مستقل انتخابات: کمیسیون مستقل انتخابات بر خلاف وعده ها و نویدهای گذشته، در روز انتخابات عملا کنترل پروسه را از دست داد. بنا بر این، موارد بسیاری وجود دارد که کمیسیون می تواند برای اصلاح آن گام جدی، عملی و صادقانه بردارد. به همین اساس، متناسب با یافته های جلسات انتخاباتی در ولایات و جلسات مشورتی فیفا، پیشنهادات زیر به کمیسیون مستقل انتخابات ارائه می شود تا بخشی از اثرات ناگوار حادثات گذشته بر این انتخابات کاهش یابد و در انتخابات های بعدی، به خصوص انتخابات احتمالی ریاست جمهوری سال آینده، از این محدودیت ها و کاستی ها جلوگیری شود. اصل اول: حفظ حاکمیت کمیسیون مستقل اتخابات روی مدیریت و سازماندهی سیستم بایومتریک و بالابردن میزان موثریت دستگاه های ثبت و شناسایی رای دهندگان:

جزئیات بیشتر

گزارش کامل

2/20/2019

تاریخ

59

تعداد اشتراک کننده

یک روز

مدت

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA