موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی


نظارت فیفا بر روند انتخابات و آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان سال جاری

موسسه انتخابات آزاد و عادلانه‌ی افغانستان (فیفا) به عنوان یک نهاد ناظر بر روند انتخابات و پروسه‌های دموکراتیک جریانات و آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری ششم میزان سال جاری را به دقت زیر نظر دارد. فیفا ازعضویت دو-دو کمیشنر خارجی در کمیسیون‌های انتخاباتی استقبال نموده و امیدوار است که این کمیشنران تجارب تخنیکی و مسلکی خود را با کمیسیون‌ها شریک سازند تا کمیسیون‌ها با استفاده از دانش مسلکی و تجارب آنان در راستای بهبود وضعیت انتخابات تلاش کنند. در همین‌حال، فیفا مبتنی بر مشاهدات و نظارت مستقیم خود از ابعاد تخنیکی و سیاسی پروسه، مراتب تشویش و نگرانی عمیق خویش را از بابت ضعف در هماهنگی میان نهادهای مسوول، ضعف مدیریتی کمیسیون‌های انتخاباتی ، عقب نشینی و تزلزل دوامدار کمیسیون انتخابات در قبال الزامیت های قانونی و تعهدات و برنامه های عملی این اداره چون تشخیص و عدم کاربرد تکنالوژی در جریان پروسه ، فرار از برگزاری همزمان انتخابات شوراهای ولایتی و ولسی جرگه غزنی ، تاخیر در عملیات به خصوص ثبت نام رایدهندگان و شریک سازی جدول زمانی انتخابات، نبود برنامه عملی برای تضمین و تصفیه لست رایدهندگان، ارزیابی کارایی و موثریت کارکنان انتخاباتی در مرکز و ولایات، پایین بودن میزان شفافیت در موضوعات مختلف به خصوص در قسمت تشریک معلومات به موقع انتخابات با نهادها و احزاب سیاسی، تعدیل و تغییر تصامیم انتخاباتی، ضعف در اطلاع رسانی موضوعات اساسی انتخابات و معیوب بودن تلاش‌ها برای اعتمادسازی روی پروسه انتخابات، ابراز میدارد. فیفا همچنان در بعد سیاسی انتخابات تشویش خویش را از بابت شروع کمپاین‌های پیش از وقت و نقص مکرر اصول رفتار از سوی برخی کاندیدان، تلاش‌های رهبری حکومت برای عزل و نصب مقام‌ها در رده‌های بالای حکومتی با انگیزه‌های انتخاباتی و تلاش‌های ناکام برای حل موضوع انتخابات ولسی جرگه ولایت غزنی ابراز می‌دارد. باید گفت که این نهاد از شکنندگی وضعیت سیاسی انتخابات شدیدا ابراز نگرانی نموده و آنرا پر از تشنج و تاثیر گزاری بالای روند تخنیکی انتخابات می‌داند و ادامه چنین وضعیت، بدون شک قبولی نتیجۀ انتخابات را با چالش مواجه خواهد ساخت. فیفا بر اساس دورنمای کاری خویش ، خود را همکار برای برگزاری هر چه بهتر این پروسه‌ی ملی می‌داند و به این منظور، پیشنهادات اصلاحی مشخصی را وقتا و فوقتا با کمیسیون‌های انتخاباتی، دولت افغانستان، کاندیدان، جامعه‌ی جهانی و سایر جریان‌های سیاسی در میان گذاشته است. چنانچه این نهاد بخاطر مدیریت سالم وضعیت سیاسی انتخابات در مرحله قبل از رایدهی منشور اجرایی را به دفتر محترم ریاست جمهوری و ریاست اجراییه کشور ارایه نموده بود تا بحران سیاسی انتخابات به صورت سالم مورد بررسی و مدیریت باشد. اما متاسفانه که به آن توجه جدی صورت نگرفت.

جزئیات بیشتر

5/30/2019

تاریخ

20

تعداد اشتراک کننده

یک روز

مدت

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA