موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی


موضع فیفا در پیوند به تنش‌های برخاسته از انتخابات ریاست مجلس نمایندگان

پارلمان دور هفدهم به‌دلیل کش و قوس‌های فراوان در رابطه به‌اعلام نتایج انتخابات پارلمانی، با بیشتر از دو ماه تاخیر سرانجام به‌تاریخ 6 ثور افتتاح گردید. انتظار می‌رفت برای جبران تاخیر دو ماهه، این دور پارلمان به‌صورت فوری آغاز به‌کار کرده و پس از گزینش هیات اداری و روسای کمیسیون‌های خود، اولویت‌های کاری‌شان را دسته‌بندی کرده و به‌مشکلات کشور و مردم رسیدگی کنند و وظایف خودیش را به پیش ببرند؛ اما اکنون که یک‌ونیم ماه از افتتاح این دور پارلمان می‌گذرد، این ارکان مهم از قوای سه‌گانه‌ی نظام به بن‌بستی درونی ناشی از انتخابات ریاست مجلس فرو رفته که با توجه به وضعیت موجود، پایانی برای آن متصور نیست. متاسفانه این شورا در هفده جلسه‌ی گذشته نتوانسته بحران برخاسته بر سر انتخابات ریاست پارلمان را مدیریت کند و بر آن نقطه پایان بگذارد. آن‌چه امروز در پارلمان افغانستان می‌گذرد، به‌صورت قطع مایه تاسف است و تصویری بسیار منفی از این نهاد در ذهن مردم ایجاد کرده است. بر اساس یافته‌های فیفا نشان، پارلمان دور هفدهم هم به‌لحاظ سنی جوان‌تر و هم به‌لحاظ سطح تحصیلی در جایگاه بالاتری قرار دارد. انتظار می‌رفت این دور پارلمان باگذار از دیدگاه‌های تنگ‌نظرانه‌ی قومی، سمتی و سیاسی، فصل جدیدی از افغانستان جدید را به‌نمایش بگذارند. فیفا از آغاز دور هفدهم شورای ملی، به‌شکل منظم از جلسات هر دو اتاق مجلس مشاهده به‌عمل می‌آورد و آن‌چه تا کنون در مجلس نمایندگان می‌گذرد را به‌دقت زیر نظر دارد. یافته‌های این موسسه نشان می‌دهد که عوامل چندگانه‌ای در ایجاد و تداوم بحران برخاسته از انتخابات ریاست مجلس دخیل می‌باشد. اما آن‌چه تاسف بارتر است پیامد وضعیت موجود است که از یک طرف به‌جایگاه، اعتبار و حیثیت خانه‌ی ملت صدمه زده است و از طرف دیگر، عملا یکی از قوه‌های نظام را فلج کرده است. در حالی‌که هم‌اکنون مشکلات زیادی در حکومت است و بیشتر وزارت‌خانه‌ها توسط سرپرستان رهبری می‌شود، پارلمان افغانستان به‌دلیل فرو رفتن در بحران درونی، هیچ‌گونه نظارتی بر عملکرد حکومت ندارد. سوگمندانه تداوم این وضعیت، خود زمینه را برای فساد و تشدید بحران بیشتر ساخته و «خانه‌ی ملت» را عملا تبدیل به‌یک نهاد ناتوان در حل مشکلات درونی خود ساخته است. فراتر از این، وضعیت مبهم و پرتنش کنونی در مجلس می‌تواند انتخابات ریاست‌جمهوری - که قرار است تا سه ماه دیگر برگزار شود - را هم به‌لحاظ سطح اشتراک رای‌دهندگان و هم به‌لحاظ قبول نتیجه و پس لرزه‌های آن، متاثر سازد.

جزئیات بیشتر

6/10/2019

تاریخ

30

تعداد اشتراک کننده

1 روز

مدت

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA