موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


برنامه مشورتی در مورد پروسۀ صلح و انتخابات در ولایت کندهار

فیفا جلسۀ مشورتی را در مورد پروسۀ صلح و انتخابات در ولایت کندهار دائر نمود. هدف این جلسه دریافت نظریات و نگرانی های اقشار مختلف کشور، اعم از احزاب سیاسی، جامعه ی مدنی، علما و روحانیون، زنان و جوانان، و سهیم سازی نظریات و نگرانی های آنان در پروسه ای صلح بود. اشتراک کنندگان جلسه 30 نفر، از نمایندگان احزاب مطرح سیاسی، اعضای نهاد های جامعه مدنی، علما و روحانیون، زنان و جوانان را تشکیل میداد. در آغاز پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید، پریزنتیشنی در مورد پروسۀ جنگ و صلح کشور کلمبیا ارائه گردید تا اشتراک کنندگان جلسه با الگوبرداری از آن دیدگاه های خویش را در مورد پروسۀ صلح و جنگ افغانستان ارائه کنند. سپس اشتراک کنندگان جلسه به 3 گروپ کاری تقسیم شدند تا دیدگاه های خویش را در مورد سوالات از قبل تهیه شده تحریر دارند. متعاقب آن هریک از گروپ ها، فرصت یافتند تا پاسخ ها و جمع بندی خود را، با دیگر اشتراک کننده گان، سهیم سازند، و نظریات و نقد آنان را نیز دریافت نمایند. پاسخ ها و جمع بندی نهایی، شامل یک فورم از قبل تهیه شده گردیده و جریان بحث ها، مکتوب گردید. اشتراک کنندگان تصریح نمودند که امریکا، ناتو و دولت افغانستان باید در گفتگو های صلح دخیل باشند و آجندای پروسۀ صلح را قبل از آغاز آن تعین و با مردم شریک سازند. آنان از حکومت خواستند تا اجماع ملی را در مورد پروسۀ صلح ایجاد کنند و نقش کلان به سیاسیون، علما و جوانان قائل گردند. آنان همچنان بر حفظ ارزش های ملی در پروسۀ صلح تأکید کردند و خواستار حفظ حقوق زنان در نظام پس از توافق صلح گردند. اشتراک کنندگان جلسه تداوم جنگ و نفاق را به خیر افغانستان ندانسته و از طرفین درگیر در جنگ خواستند تا سلاح خود را به زمین گذاشته و به پروسۀ صلح بپیوندند. آنان بر عفو عمومی به عنوان یکی از پیش شرط های پروسۀ صلح تاکید کردند. در پایان، اشتراک کنندگان جلسه از فیفا بخاطر برگزاری این جلسه سپاس گذاری نموده و افزودند که این چنین برنامه های میتواند در امر دخیل سازی نظریات نخبه گان ولایات در پروسۀ صلح موثر واقع گردد.

جزئیات بیشتر


10/26/2019

تاریخ

30

تعداد اشتراک کننده

1 روز

مدت

کندهار

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2020 | FEFA