موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


چهارمین جلسه هماهنگی با نهاد های ذیربط و ذیدخل انتخابات 1398

موسسۀ انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) بتاریخ 17 میزان 1398 چهارمین جلسۀ همآهنگی میان نهاد های ذیربط و ذیدخل انتخابات را در صالون کنفرانس های فیفا دائر نمود. در این جلسه به تعداد (11) تن از نمایندگان نهادهای چون کمیسیون مستقل انتخابات، وزارت امور داخله، اداره احصایه ملی و معلومات، وزارت امور زنان و نهادهای جامعه مدنی اشتراک ورزیده بودند. اما نماینده محترم کمیسیون شکایات با وجود اینکه وعده اشتراک در جلسه را داده بودن؛ ولی تا آخرین لحظات در جلسه حضور نیافتند. در آغاز جلسه، محترم نعیم اصغری مسؤول برنامه های مؤسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) ضمن اظهار خوش آمدید، اهداف و اجندای جلسه را تشریح نموده و از اشتراک کنندگان خواست تا در مورد فعالیت های نهاد های خویش در زمینهٔ انتخابات، معلومات ارائه نمایند. متعاقباً؛ دوکتور محمد عثمان "فروتن" معاون عملیاتی کمیسیون مستقل انتخابات در موارد که در اجندای جلسه به آدرس کمیسیون محترم انتخابات بر میخورد، قرار ذیل معلومات ارایه داشتند: • ارقام مراکز باز که کمیسیون مستقل انتخابات از آن معلومات (دیتا) دارد در حدود چهار هزار و شش صد و چهل و هشت مرکز (4648) میباشد و باقی مانده که در حدود شش صد و هشتاد و نه مرکز (689) دیگر آن هیچ معلومات (دیتا) وجود ندارد؛ • آمار ابتدایی رای دهندگان در سطح (34) ولایت در حدود دو ملیون و هشت صد و پنجاه و چهار هزار (2854000) بوده، که این ارقام ثابت نبوده و قابل تغیر میباشد؛ • بیست و سه هزار (23000) معلومات (دیتا) در بخش انتیک چک فیزیکی گردیده و قرار است تا ختم امروز چهار شنبه مورخ 17 میزان 1398 این ارقام در حدود بیست و شش هراز (26000) برسد، در ضمن پروسه اسکن نیز در حال جریان میباشد؛ • در حدود بیست و دو هزار ریزلت شیت ها(Result Sheets) جهت دسترسی برای همه در سایت کمیسیون مستقل انتخابات بارگذاری (Upload) گردیده است؛

جزئیات بیشتر


10/9/2019

تاریخ

11

تعداد اشتراک کننده

1 روز

مدت

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2020 | FEFA