موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


وضعیت فعلی پروسه انتخابات به مدیریت کارای کمیسیون مستقل انتخابات واجراات شفاف آن، در عین حال به همکاری همه جانبه تمامی جوانب ذیدخل نیازمند است

موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان نگرانی خود را در رابطه به وضعیت فعلی انتخابات ابراز میدارد .به باور این نهاد، تاخیر در اعلان نتایج ابتدایی انتخابات و ناتوانی کمیسیون مستقل انتخابات در رعایت تقویم انتخاباتی و مدیریت به موقع مراحل، پس از انتخابات ، بسته ماندن شماری از دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات و عدم اجرایی شدن مرحله تفتیش و بازشماری در این ولایات، تهدید کارمندان ولایتی کمیسیون در شماری محدودی از ولایات توسط افراد بانفوذ، عدم توانایی کمیسیون برای اطلاع رسانی دقیق در مورد آمار و ارقام انتخاباتی که شامل رقم واضح و غیر قابل تغیر مشارکت رایدهندگان در روز انتخابات ، آرای معتبر و غیر معتبر و روشنی لازم در مورد نحوه برخورد با اعتراضات شماری از تکت های انتخاباتی، وضاحت لازم ارایه دهند و تصامیم اخیری خود را، نزد افکار عمومی، شرح و تفسیر نمایند. فیفا از دوامدار شدن وضعیت نامعلوم و تاخیر مکرر در اعلان نتایج انتخابات شدیدا نگران است و آنرا به سود و سلامت انتخابات نمیداند. ضمن آن، فیفا انتقاد خود از کارکرد کمیسیون مستقل انتخابات را در رابطه به راه اندازی مرحله بازشماری و تفتیش آرا، قبل از رسیدگی به موارد اعتراضی شماری از تکت های انتخاباتی، به گونه شفاف و در حضور نهادهای ناظر، که میتوانست کمک جدی را برای تامین شفافیت مباحثات تخنیکی کمیسیون مستقل انتخابات و تکت های انتخاباتی ، انجام دهد، ابراز میدارد. فیفا موارد متذکره را، عامل اصلی برای جنجالی شدن وضعیت فعلی انتخابات میداند که ناشی از مدیریت متناقض رویدادهای انتخاباتی توسط کمیسیون مستقل انتخابات است. با آنکه فیفا حق اعتراض و شکایت را برای تکت های انتخاباتی، به مثابه حقوق حقه آنها در خصوص پروسه و اجراات نهادهای مسوول به اساس قوانین انتخاباتی محفوظ و رسیدگی شفاف کمیسیون به آن را لازم میداند: اما تصمیم تکت های انتخاباتی مبنی بر عدم مشارکت شان در پروسه بازشماری و تفتیش آرا را یک خلاء جدی برای تامین شفافیت و حضور معنی دار ناظرین آنان در تمام مراحل میداند. بسته شدن دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات از جانب معترضین راه حل برای رسیدگی به اعتراضات تکت های انتخاباتی نیست. این روش میتواند وضعیت فعلی انتخابات را بغرنج تر ساخته و تجربه انتخابات پارلمانی ۱۳۹۷ را یک بار دیگر تکرار نماید. لذا، فیفا از معترضین میخواهد تا اجازه کار برای کمیسیون مستقل انتخابات، در ولایات های مربوطه را بدهند و به اعتراضات خود پایان دهند. در عین حال ، فیفا از تمامی تکت های انتخاباتی میخواهد تا نظارت شان را از روند دوباره آغاز و از مراحل باقی مانده نظارت نمایند.

جزئیات بیشتر


11/27/2019

تاریخ

فیفا

ناشر

اعلامیه

نوع

انتخابات

بخش

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2020 | FEFA