موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


یافته‌های نظارتی فیفا از اجلاس نخست دور هفدهم پارلمان

اجلاس نخست دور هفدهم تقنینی ولسی جرگه در تاریخ ششم ثور ۱۳۹۸ در روز جمعه از سوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی گشایش یافته و بعد از سپری شدن سه ماه و اندی در ۱۶ اسد ۱۳۹۸ ختم گردید. ولسی جرگه در اجلاس نخست به جز تصویب بودجه وسط سال مالی طی دو نشست عمومی و یک نشست برای تصویب موفقتنامه بقیه اجلاس عمومی را صرف انتخابات رئیس و اعضای هیأت اداری و روساءی کمیسیون‌های پارلمان کردند. در مجموع، ولسی جرگه ۲۳ نشست عمومی را در اجلاس نخست برگذار کرد. چنانکه در شکل زیر مشاهده می‌شود از میان ۲۳ نشست عمومی، ۱۱ جلسه به انتخاب ریاست مجلس، ۴ نشست به انتخابات هیأت اداری، دو نشست به انتخابات روساء کمیسیون‌های دائمی ولسی جرگه، دو نشست بحث آزاد، دو نشست بررسی و تصویب بودجه وسط سال یک جلسه رأی‌گیر روی موفقت‌نامه میان و یک جلسه دگر به استجواب مقامات ارشد امنیتی اختصاص یافته بود. نصاب: یکی از شاخص‌های مهم در بررسی و تحلیل عملکرد پارلمان نصاب حاضری نمایندگان در اجلاس عمومی است. چون حضور منظم و پیوسته نمایندگان در اجلاس عمومی بیانگر نظم در پارلمان است که در آخرین تحلیل مؤثریت و کارایی بیش‌تری را در پی‌دارد. خوشبختانه در اجلاس نخست دوره تقنینی هفدهم حضور نمایندگان در اجلاس عمومی نسبت به اجلاس گذشته پررنگ‌تر و امیدوار کننده بود. نمایندگان جوان که برای نخستین بار وارد پارلمان شده اند از انگیزه وافری برخوردارند. در یک نشست یکی از وکلای جدید می‌گفت که آنها حتی حاضر اند در ایام رخصتی در مجلس حضور یافته امور پارلمان را به پیش ببرند. انگیزه و شور و شوق این وکلای جوان قابل ستایش است. چنانکه در نمودار ذیل می‌توان مشاهده کرد، به جز دو نشست که تعداد زیاد از وکلا غایب بوده اند، در سایر نشست‌ها وکلا حضور پررنگ داشته اند. قانونگذاری: قانونگذاری نخستین و مهم‌ترین کارویژه پارلمان را شکل می‌هد. از نمایندگان پارلمان انتظار می‌رود که برای ایجاد نظم عادلانه و قانونمند در تمام ساحه‌های زندگی شهروندان قانون مشخص و عادلانه وضع کرده و حکومت را وادار به تطبیق فراگیر و یکسان آن کند. در فقدان قانون مدون و واضح و تطبیق یکسان و عادلانه آن رسیدن به جامعه منظم غیرممکن است. اهمیت عمل قانونگذاری به اندازه است که حتی به شورای ملی قویه مقننه نیز می‌گویند. در حالیکه پارلمان در کنار قانونگذاری از مردم نمایندگی کرده و بر حکومت نیز نظارت می‌کند. به همین علت در بررسی عملکرد شورای ملی و قضاوت و داوری در مورد موفقیت یا عدم موفقیت این نهاد یکی از شاخص‌ها و معیارهای مهم قانونگذاری و تعداد اسناد تقنینی است که از سوی مجلس وضع و تصویب می‌شود. لذا، در این گزارش نیز به تعداد قوانین و اسناد تقنینی که در اجلاس نخست دوره تقنینی هفدهم تصویب شده است نگاهی انداخته شده است. همانطور که در جدول زیر مشاهده می‌شود، در اجلاس نخست دوره تقنینی ۱۷ هم تنها سه عنوان سند تقنینی از سوی پارلمان مورد بررسی قرار گرفته است که شامل سند بودجه وسط سال مالی ۱۳۹۸، تصدیق موافقتنامه امتیازات و مصونیت صندوق جهانی برای مبارزه با ایدز و مالاریا و رد موافقتنامه معافیت مالیاتی میان افغانستان و آمریکا می‌شود.

جزئیات بیشتر

گزارش کامل

8/22/2019

تاریخ

فیفا

ناشر

گزارش

نوع

مشاهده پارلمانی

بخش

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2020 | FEFA