موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


مشروعیت انتخابات در گرو تدبیر و رویکرد متفاوت طرف های انتخاباتی

حدود دو نیم ماه از برگزاری انتخابات گذشت. آخرین تاریخ پیشبینی شده در تقسیم اوقات انتخاباتی، در سوم قوس، نیز انقضا شد. وضعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور دچار هرج و مرج و تورم است و افکار عمومی جامعه هم به شدت نگران و دچار اضطراب. طولانی شدن پروسه ی اعلام نتایج، با گذشت هر روز به جای رسیدن به نتیجه مطلوب، پیچیده تر و بی اعتبار تر شده است. این موارد، و نحوه تعامل و ارتباط کمیسیون مستقل انتخابات با پروسه و شرکای انتخاباتی، مایه نگرانی جدیست. انتظار میرفت که جلسه مشترک کمیسیون با شرکای انتخاباتی به تاریخ 8 دسامبر، از طریق افهام و تفهیم موثر تخنیکی و تعامل جامع و سنجیده، منتج به راه حل قابل قبول برای همه گردد، که با تاسف، اینگونه نشد و کمیسیون نتوانست به درستی این فرصت را مدیریت نماید. کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز، نه در کل و نه در جلسه مذکور، نتوانسته جایگاه و نقش قانونی خود را بدرستی تمثیل و سهم خود را در برون رفت از بن بست انتخاباتی ایفا نماید. جلسه ای برگزار شده، آنگونه که از سوی اعضای کمیسیون نیزعنوان شد، یک جلسه ای معلوماتی و گزارشی بود، که فقط فرصت ارائه را برای کمیسیون ها، و فرصت استماع را برای شرکای انتخاباتی فراهم ساخت: هرچند از جهاتی برای تفهیم اذهان عموم، مفید و موثر واقع گردید. فیفا باورمند است که ادامه ی رویکرد های کنونی، چه از جانب کمیسیون های انتخاباتی و چه از سوی کاندیدان معترض، بنبست کنونی انتخابات را میتواند به بحران تمام عیار تبدیل نماید. لذا، انتظار جدی میرود تاجانبین، به خصوص کمیسیون های انتخاباتی، به عنوان مجریان قانون و مدیران فرایند های انتخاباتی، در تعاملات و رویکرد های خود، از دایره ای قانون، تدبیر و دور اندیشی خارج نشوند، و منافع علیای کشور و اندوه و مشقت مردم کشور را مد نظر گیرند. کمیسیون مستقل انتخابات مطابق به قانون، صلاحیت اعلام نتایج ابتدایی و نهایی انتخابات را دارد، هرچند مشروعیت و مقبولیت نتایج، در گرو اعتبار کمیسیون ها و اجرای مسئولانه ای فرایند های انتخاباتیست. فیفا با درک عمیق از وضعیت کنونی، و نگرانی جدی از حرکت انتخابات در جهت نادرست، و درنتیجه برای جلوگیری از کشیده شدن کشور به ورطه بحران، به صورت قاطع، موارد ذیل را پیشنهاد مینماید: 1. تمام جوانب ذیدخل اعم از مدیران انتخاباتی و کاندیدان وحامیان آنان، قوانین مرتبط کشور را در تعاملات تخنیکی سیاسی و اجتماعی شان ملاک و معیار عمل قرار دهند.

جزئیات بیشتر


12/12/2019

تاریخ

25

تعداد اشتراک کننده

1 روز

مدت

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2020 | FEFA