موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


گزارش اولیه انتحابات ریاست جمهوری

چهارمین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، با پنج ماه تأخیر، در 6 میزان 1398برگزار شد. کمیسیون مستقل انتخابات، تقرری اعضای جدید این کمیسیون و حکم قانون درباره استفاده از تکنالوژی در انتخابات را مهم‌ترین علت این تأخیر اعلام کرد. موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) در ادامه تلاش‌های همیشگی برای شفافیت، آزادی و عدالت در روند انتخابات، فرآیند مشاهده مستقیم روند رأی‌دهی را به گونه‌ای طراحی و اجرا کرد که متضمن حداکثر دقت، صحت و اعتبار باشد. فیفا جریان انتخابات را در یک الی سه محل رأی‌دهی و در حدود دوهزار و پنجصد (2500) مراکز رأی‌دهی، با شش هزار (6000) مشاهد در سراسر کشور نظارت کرد. برای گردآوری اطلاعات انتخابات در مراکز رأی‌دهی از پرسشنامه مشاهداتی با یکصد و شصت و سه (163) پرسش درباره قانون، مقررات و سایر موضوعات در مرکز و محل رأی‌دهی استفاده شد. این پرسشنامه آغاز، جریان و پایان رأی‌گیری و همچنان شمارش آرا را دربرمی‌گرفت. وضعیت عمومی مدیریتی، لوجستیکی، دقت در کارکرد مأموران کمیسیون مستقل انتخابات در جریان رأی‌گیری، جلوگیری از رأی‌دهی غیرقانونی، زمان گشایش و بسته‌شدن مراکز، میزان شفافیت روند و امکان نظارت، مهم‌ترین شاخص‌های مورد استفاده مشاهدین فیفا بوده است. به علت اهمیت فوری برخی از موضوعات، 24 گونه واقعه به مثابه مهم‌ترین شاخص‌های سنجش شفافیت روند رأی‌دهی، دسته‌بندی و گزارش رخداد آن به صورت منظم در 5 مرحله زمانی در روز انتخابات از همه ولایات کشور دریافت شد. مهم‌ترین یافته‌ها، فوری و منظم در ساعات رأی‌دهی با مسئولان کمیسیون انتخابات در میان گذاشته شد.

جزئیات بیشتر

گزارش کامل

12/15/2019

تاریخ

فیفا

ناشر

گزارش

نوع

انتخابات

بخش

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2020 | FEFA