موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


زنان و نقش موثر آنان در نشست های بین الافغانی

بخش زنان و جوانان فیفا به سلسله جلسات خود جلسه را پیرامون کمرنگ بودن نقش و جایگاه زنان در نشست های بین الافغانی دایر نمودند. دراین جلسه علاوه بر اعضای گروه دادخواهی حقوق سیاسی زنان- فیفا، وکلای برحال ولسی جرگه، فعالان حقوق زنان،نمایندگان جامعه مدنی که شمارشان به حدود 17 تن میرسید شرکت داشتند. هدف اساسی این نشست را بحث همه جانبه روی حضور معنی دار زنان در نشست های بین الافغانی پیرامون صلح تشکیل میداد. از آنجاییکه از این قبل نشست های پروسه صلح جنبه بین المللی داشته این گروه در آن زمان نیز روی آجندا و چگونگی معرفی نمایندگان واقعی زنان در این نشست ها بحث وتبادل نظر داشته که در نهایت نتایج کارخویش را با شورای عالی صلح و سایر نهادهای ذیدخل شریک ساختند. اینک این نشست ها جنبه بین الافغانی بخود گرفته است. این گروه مصمم است تا نقش وجایگاه و نمایندگی معنی دار زنان افغان درپروسه صلح، محور بحث درنشست های بین الافغانی پیرامون صلح، خواست ها و توقعات زنان افغان از سیاسیون، حکومت و گروه های مخالف، اطمینان از حضور معنی دارشان درنشست ها و اقدامات ممکنه بحث گیرد. این گروه از حکومت، جامعه جهانی، نهاد های جامعه مدنی ،احزاب سیاسی وسیاسیون خواستند تا به هیچ عنوان دستآوردهای هژده ساله زنان را قربانی صلح ننمایند. آنان تاکید داشتند که زنان خواهان صلح پایدار هستند، وازسوی دیگرازحکومت وبه خصوص وزارت صلح خواستند تا روی استراتیژی درازمدت در قسمت زمینه سازی برای آوردن صلح و استحکام آن کارنماید، زیرا از این پیش که نشست ها پیرامون صلح نتیجه نداده است یکی از دلایل عمده آن نبود استراتیژی جامع و واحد از سوی حکومت افغانستان درنشست های صلح عنوان شده است. بنا احترام به قانون اساسی ونظام سیاسی کشوربه عنوان خطوط قرمز یاد شد. در این نشست هم چنین بحث همه جانبه اشتراک کنندگان روی حضور معنی دار زنان درنشست های بین الافغانی پیرامون صلح صورت گرفت، قسمیکه همه در جریان هستند نه دور نشست های بین المللی پیرامون صلح به ریاست نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا (زلمی خلیل زاد) برگزارگردید، که در این نشست های بیشتر موضوعات به سطح بین المللی مطرح گردیده است، صرفا در جمع این نشست ها یک نشست به نمایندگی از حکومت افغانستان در ان اشتراک داشتند، نشست اخیر در کشور قطر بوده است، که از منظر زنان مشکلات و چالشها ی زیادی در قسمت نبود اجندای مشخص در حوزه زنان، نمایندگی سبمولیک زنان در نشست‌ها، عدم پاسخ دهی برای زنان از جانب نمایندگان نشست ها سبب ایجاد زمینه نگرانی ها را در میان زنان گردید، فلهذا گروه دادخواهی حقوق سیاسی در نظر دارد تا با توجه به مشکلات زنان در پروسه صلح آسیب شناسی دقیق از وضعیت گذشته صورت گرفته و موضوعات اساسی چون قانون اساسی ،بحث سهمیه ها در قوانین کشور، حضور زنان در رهبری آگاهی نسبی زنان از مسایل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دستاوردهای 18 سال پسین در حوزه زن از موارد اساسی و محور بحث نشست های بین الافغانی پیرامون صلح را تشکیل دهد و نمایندگان که از آدرس زن افغان نمایندگی میکنند مکلف اند تا برنامه های خود را طی نشست های متعددی با نخیه زن در 8 زون اخذ نموده و بعد نشست آنرا با زنان افغان شریک سازند.

جزئیات بیشتر

گزارش کامل

1/15/2020

تاریخ

17

تعداد اشتراک کننده

1 روز

مدت

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2020 | FEFA