موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


جلسه معلومات دهی در مورد وظایف شورای ملی در ولایت ننگرهار

موسسه انتخابات ازاد و عادلانه افغانستان (فیفا) در ادامه جلسات خود این بار در شهر جلال اباد ولایت ننگرهار در لیسه عالی عبدالقادر کوچی با جوانان و دختران کوچی به تاریخ اول عقرب سال 1398 جلسه دایر کردند که به تعداد 50 تن از جوانان و دختران در آن اشتراک داشتند. در این جلسه که خانم فرزانه کوچی نماینده منتخب حوزه کوچی ها در ولسی جرگه نیز اشتراک داشت تا به دانش آموزان در مورد تشکیل پارلمان، وظایف نمایندگان و روند قانون گذاری معلومات ارایه کنند. در ابتدای جلسه مسوول فیفا ضمن سپاسگزاری از اشتراک کننده گان جلسه در مورد موسسه فیفا و فعالیت ها آن به اشتراک کننده گان معلومات ارایه کرد. وی گفت که فیفا یک نهاد ملی و غیرانتفاعی می باشد که در سال 2004 توسط تعدادی از فعالان مدنی به منظور عملی ساختن اصول دموکراسی، برگزاری انتخابات شفاف، افزایش مشارکت جوانان و زنان در فرآیندهای ملی و سیاسی ایجاد شد و همچنین از جلسات عمومی و کمیسیون های شورای ملی (ولسی جرگه و سنا) به هدف اشتراک گذاشتن اطلاعات مربوط به شورای ملی با مردم و اطلاع دهی شهروندان مشاهدات انجام می دهد و از این طریق مردم بدانند که نمایندگان آنها چه فعالیت های انجام می دهند و کدام قوانین به تصویب رسیده است و باعث افزایش اعتماد مردم به کلیه نهادهای منتخب خواهد شد. فیفا علاوه بر مشاهدات مجلس، جلسات متعددی را نیز در ولایتها برگزار می کنند، که در آن نماینده گان ولایت مربوطه با دانشجویان درمورد ساختار شورای ملی (پارلمان) و وظایف نمایندگان گفتگو می کند تا جوانان از ساختار پارلمان و وظایف نمایندگان خود آگاه شوند و برای آینده یک انگیزه سالم داشته باشند تا بتوانند با توجه به اصول دموکراسی خود را نامزد کنند و رأی دهند. در این جلسه فرزانه کوچی نماینده منتخب کوچی ها در ولسی جرگه صحبت را آغاز کرد. او از بنیاد فیفا سپاسگزاری کرد که با دایر کردن چنین جلسات و برنامه ها نمایندگان می توانند تجربه های خود را با جوانان شریک سازند و جوانان نیز مشکلات خود را به نمایندگان خود شریک بسازند. خانم کوچی در مورد ساختار پارلمان و وظایف نمایندگان به اشتراک کننده گان قرار ذیل معلومات ارایه کرد: مشرانو جرگه مشرانو جرگه که مجلس سنا نیز نامیده می شود، یک مجلس مهم پارلمان افغانستان می باشد که از سه ثلث یا سه بخش تشکیل شده است و هر بخش از 34 عضو تشکیل شده و در کل از 102 عضو تشکیل شده است.

جزئیات بیشتر


10/23/2019

تاریخ

50

تعداد اشتراک کننده

1 روز

مدت

ننگرهار

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2020 | FEFA