موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


پیشنهادات فیفا برای بهبود عملکرد و تقویت روند اصلاحات در شورای ملی

فیفا بر مبنای تفاهمنامه همکاری چندین ساله با شورای ملی از جلسات عمومی و کمیسیون‌های پارلمان مشاهده به عمل آورده، که بر اساس این مشاهدات، این نهاد به آسیب شناسی عملکرد پارلمان پرداخته و برای برطرف کردن این مشکلات و چالش‌ها، پیشنهادات و راهکارهای مشخصی را در بخش‌های مختلف از جمله در قسمت پالیسی‌ها، اصلاح ساختار، مشکلات مرتبط به رفتار نمایندگان، قانون‌گذاری، نظارت از عملکرد حکومت، نمایندگی از مردم، عملکرد کمیسیون‌ها، تعامل با حکومت، عملکرد دارالانشا و پیشنهادات مرتبط به تعدیل اصول وظایف داخلی به شورای ملی ارایه کرده است. فیفا امیدوار است محتوای این پیشنهادات، شورای ملی را در انجام اصلاحات و عملکرد بهتر و موثرتر کمک کند: • اصلاح و تعدیل اصول وظایف داخلی: پس از آغاز دور پانزدهم شورای ملی و تصویب اصول وظایف داخلی از سوی نمایندگان، نزدیک سیزده سال می‌شود که این اصول نامه مورد بازبینی و تعدیل قرار نگرفته است. پیشنهاد می شود که اصول وظایف داخلی ولسی جرگه همچون مشرانو جرگه مورد بازبینی قرار گیرد. • سند بودجه: مهم ترین سند و مؤثرترین اثر فعالیت‌های نمایندگان در جامعه، بررسی سند بودجه است؛ لذا تسلط نمایندگان بـر سـازوکار و سـاختار این لایحه و حضور مستمر در جلسات و دقت در اظهار نظرها و رأی دادن‌ها مهم و ضـروری اسـت. • نبود احزاب سیاسی و فراکسیون‌ها در پارلمان: یـکی از عـمده آسیب‌های پارلمان و انتخابات در افغانستان را می‌توان نبود حزب، به معنای واقعی و سیاسی آن، دانست. جناح‌های سیاسی موجود متأسفانه فاقد دیدگاه مدوّن اقتصادی، سیاسی و فرهنگی هستند و این امر باعث می‌شود که به راحتی در مواضع خود، انعطاف‌پذیر بـوده و بـه‌خاطر منافع کوتاه‌مدت خود تغییر موضع دهند. • ایجاد «مرکز تحقیقاتی پارلمانی»: بیشتر پارلمان‌های دنیا، مراکز تحقیقاتی پارلمانی دارند. این مراکز تحقیقاتی که در آن افراد متخصص در حوزه‌های مختلف استخدام شده اند، به بهبود و علمی سازی قانون گذاری و تصمیم گیری ها کمک می کنند. این مراکز با پرهیز از دیدگاه‌های سیاسی، در زمینه های مرتبط تحقیق می کنند و با ارائه نتایج آن به پارلمان سبب غنامندی روند قانون گذاری و آگاه سازی تصامیم نمایندگان می شوند. پیشنهادات دیگر یک بسته کامل به تفصیل ارایه گردیده که در ذیل ضمیمه شده است:

جزئیات بیشتر

گزارش کامل

1/14/2020

تاریخ

فیفا

ناشر

گزارش

نوع

مشاهده پارلمانی

بخش

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2020 | FEFA