موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


جلسه دادخواهی فیفا در مورد صلح در ولایت کاپیسا

گروه دادخواهی فیفا برای صلح متشکل از نمایندگان احزاب سیاسی، جامعۀ مدنی، استادان پوهنتون‌ها و صاحب‌نظران توسط فیفا در ولایت کاپیسا برگزار گردید. این جلسه به تاریخ 28 حوت 1398 در دفتر والی کاپیسا دائر شد و علاوه بر والی ولایت کاپیسا، محمد حسین سنجنی رئیس شورای ولایتی کاپیسا، محمد محفوظ صافی، معاون شورای ولایتی، ملک عزیز الله صافی منشی و گلزمان شینوای عضو شورای ولایتی ولایت کاپیسا نیز حضور داشتند. هدف عمدۀ این گروه دادخواهی برای صلح و حمایت از حقوق سیاسی-مدنی و ارزش‌های دموکراتیک در این پروسه است. اعضای گروه دادخواهی برای صلح در جلسات فیفا پیرامون صلح در ولایت کاپیسا اشتراک نموده و نظریات و دیدگاه‌های خود را پیرامون این پروسه، نقشۀ راه صلح و اولویت‌های دولت افغانستان، احزاب سیاسی و جامعه جهانی با فیفا شریک نموده بودند. سپس نظریات اخذ شده توسط تیم تخنیکی فیفا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و برایند آن اعلامیۀ پیشنهادی در مورد پروسۀ صلح گردید. این اعلامیه شامل پیشنهادات مشخص در مورد پروسۀ صلح افغانستان و خطوط سرخ مردم افغانستان میباشد. پس از نشر رسمی اعلامیه اقدامات دادخواهی برای آن را در مرکز و ولایات کشور آغاز گردید. روی این دلیل، گروه دادخواهی فیفا برای صلح جلسه‌یی را با والی ولایت کاپیسا، محترم عبدالطیف مراد دائر نمود. در آغاز محترم عبدالطیف مراد، والی ولایت کاپیسا، تشریف آوری اعضای گروه دادخواهی صلح را به دفترش خوش آمدید گفت و اقدام فیفا مبنی بر تهیه اعلامیه پیشنهادی در مورد پروسۀ صلح را تقدیر کرد. سپس حشمت الله اسحق‌زاده، مسؤل ولایتی فیفا در ولایت کاپسا، پیرامون پروسۀ صلح و اهمیت نقش نهادهای مدنی در این پروسۀ صحبت کرد. مسؤل ولایتی فیفا گفت: " نهادهای مدنی به عنوان پل ارتباطی میان دولت و ملت پاسداران ارزش‌های دموکراتیک در جوامع مردم‌سالار نقش و وظیفه دارند تا در قبال مسائل کلان ملی اقدام نمایند و برای بقای دموکراسی و حقوق اساسی و ارزش‌های دموکراتیک موقف بگیردند." او در مورد اقدام فیفا مبنی بر تهیۀ اعلامیه پیشنهادی در مورد پروسۀ صلح معلومات داد و گفت: "اعلامیۀ پیشنهادی در مورد پروسۀ صلح بر اساس دیدگاه و نظریات نمایندگان احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، علما، فعالین حقوق زن، استادان پوهنتون‌ها، فعالین جوان و صاحب‌نظران ترتیب گردیده است." آقای اسحق‌زاده افزود که این نظریات و دیدگاه طی 5 جلسۀ مشورتی در سطح 5 زون افغانستان و 5 جلسه اختصاصی در کابل تهیه و رسماً از طریق یک کنفرانس مطبوعاتی نشر گردیده است.

جزئیات بیشتر


3/19/2020

تاریخ

22

تعداد اشتراک کننده

1 روز

مدت

کاپیسا

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2020 | FEFA