موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


جلسۀ دادخواهی فیفا با رییس شورای ولایتی ولایت بلخ

گروه دادخواهی فیفا برای صلح جلسۀ دادخواهی‌ای را با رئیس شورای ولایتی ولایت بلخ دائر نمود. گروه دادخواهی برای صلح متشکل از نمایندگان احزاب سیاسی، جامعۀ مدنی، استادان پوهنتون‌ها و صاحب‌نظران است که مدتی قبل توسط فیفا در ولایت بلخ تأسیس گردید. این جلسه به روز 3 شنبه مورخ 27 حوت 1398 در مقر شورای ولایتی بلخ دائر گردید و هدف آن دادخواهی برای اعلامیه پیشنهادی در مورد پروسۀ صلح افغانستان است. اعلامیه پیشنهادی را فیفا بر اساس پیشنهادات و نظریات نمایندگان احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، فعالین حقوق زن، استادان پوهنتون‌ها، فعالین جوان، علما و فعالین عرصۀ صلح پس از 5 جلسه‌ی مشورتی در سطح 5 زون کشور و 5 جلسۀ اختصاصی با احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، علما، زنان، استادان پوهنتون‌ها، جوانان و شورای عالی صلح ترتیب و رسماً طی یک کنفرانس مطبوعاتی به نشر رساند. پس از نشر رسمی، اعلامیه متذکره با مسولین ولایتی فیفا در سطح 5 زون شریک ساخته شد تا آن‌را با گروه‌های دادخواهی ولایتی نیز شریک ساخته و متعاقباً جلسات دادخوای را برای آن ترتیب و تنظیم نمایند. در آغاز جلسه، محترم افضل حدید، رئیس شورای ولایتی بلخ، اعضای گروه دادخواهی برای صلح را خوش آمدید گفت و به نمایندگی از شورای ولایتی بلخ از اقدام فیفا مبنی بر تهیه و ترتیب اعلامیه و از گروه دادخواهی بابت تلاش‌های دادخواهانه شان سپاس‌گذاری کرد. رئیس شورای ولایتی بلخ گفت: " از هر اقدامی که بتواند به تأمین صلح و ثبات در کشور کمک کند قدردانی و حمایت می‌کنیم و آن‌را به خیر مردم افغانستان می‌دانیم. اگر هر فرد و نهاد تاثیر کذار اهمیت نقش خود را در پروسۀ صلح بنداند و اقدام به کمک به این پروسه کند بدون شک؛ پروسۀ صلح موفق خواهد بود." سپس عبدالعظیم عظیمی، مسؤل ولایتی فیفا در ولایت بلخ، از رئیس شورای ولایتی بلخ بخاطر اشتراک در جلسه تشکری نمود و گفت: " شورای‌های ولایتی به حیث‌نهای نماینده‌های مردم و ناظر بر عمل‌کرد ادارات محلی نقش موثر را در انعکاس خواسته‌ها و نظریات مردم دارد. نقش شوراهای ولایتی در پروسه‌های کلان سیاسی نقش موثر و مهم است. ازین رو خواستیم این جلسه را با شما داشته باشیم و اعلامیه را که بر اساس نظریات و دیدگاه‌های اقشار مختلف جامعه ترتیب کرده ایم به شما ارائه کنیم." مسؤل ولایتی فیفا سپس اعلامیه پیشنهادی را به تشریح گرفت و گفت: " این اعلامیه شامل پیشنهادات مشخص و واضح برای حکومت افغانستان، احزاب سیاسی و جامعه جهانی میباشد و نقشۀ راه پروسۀ صلح افغانستان را مشخص و خطوط سرخ مردم را بیان میکند. پیشنهادات شامل این اعلامیۀ در برگیرنده تمامی مراحل پروسۀ صلح و گفتگوها می‌باشد و از اساسات و پیش‌نیازها بخاطر آغاز گفت و گو محسوب می‌گردد. هدف کلی این اعلامیه کمک به حکومت افغانستان جهت مشخص نمودن نقشۀ راه پروسۀ صلح افغانستان و طی مرحله به مرحله پیش‌نیازهای مراحل مختلف پروسه صلح است تا منجر به تأمین صلح دوامدار و با ثبات در افغانستان گردد.

جزئیات بیشتر


3/17/2020

تاریخ

10

تعداد اشتراک کننده

1 روز

مدت

بلخ

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2020 | FEFA