موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


فیفا جلسه‌ای را در مورد پروسۀ صلح با والی ولایت بلخ برگزار کرد

گروه دادخواهی برای صلح فیفا دومین جلسۀ دادخواهی خویش را برای تشریک اعلامیه پیشنهادی در مورد پروسۀ صلح افغانستان با والی ولایت بلخ دائر کرد. این جلسه به تاریخ 6 حمل 1399 در دفتر مقام ولایت بلخ برگزار کرد و هدف آن تقدیم و تشریح اعلامیه به مقام ولایت بلخ بود. در آغاز جلسه، والی بلخ تشریف آوری اعضای گروه دادخواهی برای صلح را به دفترش خیر مقدم گفت و بحث در مورد پروسۀ صلح افغانستان را از اولویت‌های این روزهای مردم و دولت افغانستان خواند. متعاقباً، مسؤل ولایتی فیفا در بلخ در مورد اهمیت پروسۀ صلح و استفاده از فرصت پیش آمده صحبت کرد. اودر مورد اعلامیه معلومات مفصل ارائه کرد و گفت: "اعلامیه پیشنهادی فیفا در خصوص پروسۀ صلح نتیجۀ پیشنهادات و دیدگاه‌های احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، علما، نهادهای مدافع حقوق زن، استادان دانش‌گاه، نخبه‌ها و جوانان میباشد که بعد از تدویر جلسات مشورتی در سطح زون‌ها و مرکز توسط فیفا ترتیب شده است. در ترتیب مسوده این اعلامیه از یافته‌های جلسات مشورتی فیفا در سطح 5 زون کشور و جلسات اختصاصی فیفا با احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، علما، زنان و جوانان در کابل استفاده به عمل آمده است. تیم تخنیکی فیفا تمام متون، گزارشات و پیشنهادات ارائه شده در جلسات شان مورد بررسی و مطالعه قرار داده و سپس در قالب پیشنهاد شامل این اعلامیه ساخته است. در قالب 35 پیشنهاد مشخص در مورد تدوین ستراتیژی صلح، ایجاد اجماع ملی، اجماع منطقوی و اجماع بین‌المللی، نداخواهی صلح از جانب شورای علمای افغانستان، راه‌اندازی گفتمان‌های مردمی در خصوص پروسۀ صلح، تشکیل هیأت همه شمول گفت و گو کننده، شیوۀ گزینش اعضای هیأت، آموزش، شیوه‌های و رمز موفقیت در گفت و گوها، استقلالیت هیأت گفت و گو کننده مذاکرات، مشخص نمودن میکانیزم گفت و گوهای صلح، ترتیب، آجندای گفت و گوها، اطلاع رسانی از پیشرفت‌ها، یک پارچگی احزاب، حمایت از پروسۀ صلح، و حفظ ارزش‌های چون جمهویت، انتخابات، حقوق بشر، حقوق مدنی-سیاسی، حق کار و تحصیل زنان، مشارکت سیاسی زنان و آزادی بیان را در بر میگرد. این اعلامیه شامل پیشنهادات مشخص و واضح برای حکومت افغانستان، احزاب سیاسی و جامعه جهانی میباشد و نقشۀ راه پروسۀ صلح افغانستان را مشخص و خطوط سرخ مردم را بیان میکند. پیشنهادات شامل این اعلامیۀ در برگیرنده تمامی مراحل پروسۀ صلح و گفتگوها می‌باشد و از اساسات و پیش‌نیازها بخاطر آغاز گفت و گو محسوب می‌گردد. هدف کلی این اعلامیه کمک به حکومت افغانستان جهت مشخص نمودن نقشۀ راه پروسۀ صلح افغانستان و طی مرحله به مرحله پیش‌نیازهای مراحل مختلف پروسه صلح است تا منجر به تأمین صلح دوامدار و با ثبات در افغانستان گردد. این اعلامیه با در نظر داشت نظریات و دیدگاه‌های کتگوری‌های مختلف مردم ترتیب گردیده است و پیشنهادات شامل آن از دید مردم جامع و همه شمول میباشد."

جزئیات بیشتر


3/26/2020

تاریخ

10

تعداد اشتراک کننده

1 روز

مدت

بلخ

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2020 | FEFA