موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


جلسۀ دادخواهی فیفا جهت شریک سازی اعلامیه پیشنهادی نهاد با رئیس شورای ولایتی ولایت کاپیسا در مورد صلح

گروه دادخواهی موسسۀ اجتماع انتخابات آزاد و عادلانۀ افغانستان (فیفا) به روز سه شنبه مورخ 5 حمل 1399 جلسۀ دادخواهی‌اش را در مورد صلح با رئیس شورای ولایتی ولایت کاپیسا دائر نمود. این جلسه در مقر شورای ولایتی ولایت کاپیسا تدویر گردید و هدف آن دادخواهی برای اعلامیه پیشنهادی در مورد پروسۀ صلح و صحبت در مورد فرصت پیش‌آمده بود. در آغاز، محترم محمد حسین سنجنی، رئیس شورای ولایتی ولایت کاپیسا تشریف آوری اعضای گروه دادخواهی برای صلح را به دفتر شورای ولایتی کاپیسا خیر مقدم گفت و اظهار داشت که افغانستان در یک فرصت تاریخی قرار داد و باید ازین فرصت به صورت درست و احسن استفاده شود. رئیس شورای ولایتی گفت: " در فرصت پیش آمده برای صلح تمامی جناح‌ها و نهادها باید نقش خود را به صورت درست بازی کنند و در موفقیت این پروسۀ کلان ملی و ختم جنگ 40 ساله افغانستان بی‌تفاوت نباشند. هر اقدامی که بتواند به موفقیت این پروسه یا حد اقل زمینه سازی برای آغاز پروسۀ صلح کمک کند قابل تقدیر است." سپس، مسؤل ولایتی فیفا در کاپیسا در مورد فعالیت‌های فیفا در بخش صلح توضیحات داد و در مورد اعلامیۀ پیشنهادی فیفا معلومات ارائه کرد، و گفت: فیفا در جریان ماه‌های اخیر مطالعات و جلسات مشورتی متعددی در مورد پروسۀ صلح انجام داده است. فیفا در آغاز تجربه جنگ و صلح کشورهای متعدد جهان را مورد مطالعه قرار داد تا از تجربیات مثبت آنان الگو برداری نماید. سپس فیفا دریافت که شباهت‌های جنگ و صلح کشور کلمبا با جنگ و صلح افغانستان از لحاظ سیاسی، منطقوی و تمویل ماشین جنگی مخالفان شباهت زیادی دارد. روی این دلیل فیفا معلومات مختصری را در مورد جنگ و صلح کلمبیا ترتیب و در جلسات مشورتی در سطح 5 زون روی نقشۀ راه و بایدهای پروسۀ صلح افغانستان با کتگوری‌های مختلف سیاسی و اجتماعی مشورت نمود." او همچنان افزود: "در کنار جلسات مشورتی در سطح 5 زون، فیفا 6 جلسۀ اختصاصی با احزاب سیاسی، نهادهای مدنی، نهادهای مدافع حقوق زن، علما، فعالین جوان و متخصصین صلخ نیز تدویر نموده است. در هر جلسه به تعداد 10 تن اشتراک کرده بودند و نظریات خود را در مورد چالش‌ها، موانع و فرصت‌ها فرا راه پروسۀ صلح، آمادگی‌های لازم قبل از آغاز گفتگوها، احتمال امضاء توافقنامه امریکا با طالبان، اهمیت ایجاد اجماع در سطح ملی، منقطه و جهان، حفظ دستآوردها و ارزش‌ها و نقش جامعه جهانی در گفت و گوهای صلح بیان داشتند.

جزئیات بیشتر


3/17/2020

تاریخ

6

تعداد اشتراک کننده

1 روز

مدت

کاپیسا

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2020 | FEFA