موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


طرح پیشنهادی فیفا درمورد آجندای گفت و گو های صلح

جنگ پدیدۀ شومی است و تاثیرات منفی در تمامی عرصه‌ها به جا می‌گذارد. جنگ باعث کشتار و خون ریزی می‌گردد و سبب معلولیت و معیوبیت مردم می‌شود. جنگ عامل عقب ماندگی جامعه و باعث فساد می‌گردد. جنگ افغانستان نیز خسارات جبران ناپذیر بی‌شماری را بر پیکر افغانستان وارد کرده است. جنگ سبب شده است تا افغانستان یک کشور وابسته به کمک‌های خارجی باقی بماند و نتواند در راستای رشد اقتصادی گام بردارد. مردم سالاری نیز در فضای جنگی با دشواری مواجه می‌شود و نهادینه ساختن آن با چالش‌های فراوانی همراه می‌گردد. در طول سال‌های اخیر مردم افغانستان قربانی‌های فراوانی دادند و بیشتر از همه از جنگ خسته اند. آغاز مذاکرات صلح میان ایالات متحدۀ امریکا و طالبان در قطر دریچۀ امید را به برقراری صلح و ثبات در افغانستان نیز باز کرد. گفت و گوهای ایالات متحده امریکا با طالبان بیش از یک سال طول کشید و محور آن خروج سربازان خارجی از خاک افغانستان و تعهد طالبان مبنی بر عدم استفاده از خاک افغانستان علیۀ امریکا و متحدان‌اش بود. توافق میان امریکا و طالبان زمینه را برای مذاکرات مستقیم دولت افغانستان و طالبان نیز فراهم می‌ساخت. اما خواست اقشار و کتگوری‌های مختلف مردم از پروسۀ صلح و چگونگی دست‌یابی به صلح با ثبات و دوامدار از موضوعات مهمی و با اهمیت بود. این موضوع سبب گردید تا فیفا به عنوان نهاد مستقل ملی حامی پروسه‌های دموکراتیک، شفافیت و حساب‌دهی اقدام نموده و ابتکار تدویر جلسات مشورتی در سطح 5 زون کشور و جلسات اختصاصی با احزاب سیاسی، نهادهای، مدنی، نهادهای مدافع حقوق زن، استادان پوهنتون‌ها و صاحب‌نظران نماید. در جریان این جلسات نقشۀ راه صلح افغانستان در قالب پیشنهادات مشخص و تحت عنوان اعلامیه پیشنهادی عنوانی دولت و احزاب و گروه‌های دخیل در پروسۀ صلح ترتیب گردید. اعلامیه ذکر شده شامل پیشنهادات مشخص در مورد ایجاد اجماع ملی، منطقوی و جهانی در پیوند به پروسۀ صلح، ستراتیژی صلح، هیأت گفت و گو کننده، آجندای صلح، میکانیزم گفت و گوهای صلح، تقویم صلح و موارد مرتبط دیگر به پروسۀ صلح میباشد. اعلامیۀ متذکره رسماً طی کنفرانسی نشر گردید و به تعقیب آن جلسات دادخواهی برای آن آغاز گردید. اما در حال حاضر آنچه مهم است آجندای گفت و گوهای صلح است. متأسفانه تا اکنون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی در پیوند به آجندای گفت و گوهای صلح صورت نگرفته است. این ابهام نگرانی فراوانی را از عدم آمادگی دولت در پیوند به ترتیب آجندای گفت و گوهای صلح و موضوعات مورد بحث در جریان مذاکرات خلق کرده است. عدم ترتیب آجندای گفت و گوهای و مشخص نکردن موضوعات شامل آن می‌تواند هیأت مذاکره کننده را با دست‌پاچگی مواجه کند و بالاخره باعث حضور ضعیف و بدون آمادگی هیأت گفت و گو کننده بر سر مسائل مطرح بحث در جریان مذاکرات کند. این موضوع سبب گردید تا فیفا با در نظرداشت نظریات ارائه شده در جلسات مشورتی ولایتی و اختصاصی این طرح را در پیوند به آجندای گفت و گوهای بین‌الافغانی ترتیب کند و ارائه کند. این طرح شامل موضوعاتی می‌باشد که باید در مذاکرات بالای آن بحث صورت گیرد یا به تعبیر دیگر آجندای مذاکرات صلح خواهد بود.این آجندا شامل مواردی است که از اهمیت بالایی در مذاکرات برخورد است و نیاز به بحث و توافق روی آن دارد.

جزئیات بیشتر

گزارش کامل

12/16/2020

تاریخ

فیفا

ناشر

طرح پیشنهادی

نوع

تماس با ما


آدرس: کارته سوم|کوچه پارک آبی| عقب حبیبی تاور| خانه شماره ۴۱ | کابل- افغانستان

شماره تماس: 310664-0799

شماره تماس: 888242-0730

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2021 | FEFA