موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


نشست افتتاحیه شبکه جوانان برتر افغانستان برگزار شد!

در جریان 6 سال گذشته فیفا 95 جوان برتر افغانستان را شناساپی و به معرفی گرفته است. این جوانان دارای تجربه، تخصص و تعهد پس از بررسی اسناد و مدارک و همچنان دستآوردها و تاثیرگذاری شان در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی توسط هیأت معتبر و بی‌طرف انتخاب شده اند. شماری از این جوانان در داخل شماری هم در خارج از افغانستان بسر می‌برند و از دانش و تخصص آن‌ها در امر آوردن تغیر مثبت در پروسه‌های کلان ملی و عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استفاده صورت نگرفته است. بنا بر این غرض ایجاد هم‌سوئی و استفادۀ موثر از دانش و تخصص این 95 جوان فیفا اقدام به ایجاد شبکه جوانان برتر سال نمود. قرار است این شبکه به‌حیث یک اتاق فکر عمل کند و از دانش و تخصص جوانان برتر در راستای ترتیب و ارائه طرح‌های موثر ملی در پروسه‌های کلان ملی و عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و نو آوری استفاده شود. این 95 تن دارای دانش، تخصص و تجربه در عرصه‌های مختلف اند؛ به این منظور قرار است در قالب کمیسیون‌های کاری مختلف شبکه جوانان برتر سال نظر به تخصص و تجربه خود توظیف گردند. نشست افتتاحیه شبکه جوانان برتر افغانستان به تاریخ 6 حوت 1399 در دفتر مرکزی فیفا دائر گردید. در این نشست شمار زیادی از جوانان برتر معرفی شده طی 6 سال گذشته به شکل حضوری و آنلاین اشتراک نمودند. در آغاز نشست وژمه عزیزی؛ مسول بخش زنان و جوانان فیفا آجندای نشست را تشریح نمود و هدف آن را بیان کرد. سپس، محمد نعیم اصغری، سرپرست فیفا پیرامون هدف و انگیزۀ ایجاد شبکه جوانان برتر صحبت کرد. آقای اصغری عدم موجودیت یک اتاق فکر ملی که توان ترتیب و ارائه طرح‌ها و برنامه‌های موثر را در کشور داشته باشد به عنوان یک چالش کلان یاد کرد و بر استفاده موثر از تخصص، دانش و تجربه جوانانی که دارای سابقه کاری پاک، احساس میهن‌دوستی و دیدگاه‌های اثرگذار هستند، تأکید کرد. در ادامه، حلیمه صدف کریمی، عضو شبکه جوانان برتر نماینده مردم جوزجان در پارلمان در مورد نقش جوانان فرهیخته و متخصص در آوردن تغیر و تحولات مثبت صحبت کرد و بسیج شدن این جوانان را مهم دانست. در همین‌حال، داکتر عاطفه طیب، عضو دیگر شبکه جوانان برتر و معین وزارت دولت در امور پارلمانی در باره بسیج شدن جوانان برتر و استفاده موثر از دیدگاه‌ها و طرح‌های انان صحبت کرد بر پاس‌داری از دست‌آوردها و آوردن تغیر و تحصول تأکید کرد. در همین‌حال، خوشحال آصفی عضو، شبکه جوانان برتر و رئیس شبکه تلویزیونی آریانا در مورد استفاده تخصص از دانش و تجربه جوانان برتر صحبت کرد و خواستار توظیف اعضای شبکه به کمیسیون‌های مختلف بر اساس تخصص و تجربه شان شد تا از یک شبکه بتوانند طرح‌های تخصصی و موثر ارائه کند و از سوی دیگر زمینه را برای جوانان برتر مساعد سازد تا از دانش و تخصص خود در میدان استفاده کنند. در ادامه نشست، آرش صاحب، مسلم شیرزاد، ثناالله ځاځی، مسعود پشتون، آقا محمد قریشی، منیژه رامزی، حجاز الحق دانشیار، طیب همدرد اعضای این شبکه جوانان برتر صحبت و دیدگاه‌های خود را در مورد شبکه و نحوه کار و فعالیت آن ابراز کردند. در اخیر دیدگاه‌ها و نظریات جمع‌بندی گردیده و فیصله صورت گرفت تا مسوده اهداف، طرزالعمل، ستراتیژی و ایجاد کمیسیون‌های شبکه توسط همکاران فیفا آماده گردیده و به تمام اعضای شبکه جهت غنامندی و نهائی سازی شریک گردد تا در پرتو آن طرح نهائی آماده و شبکه رسماً اعلان موجودیت کند.

جزئیات بیشتر


2/25/2021

تاریخ

فیفا

ناشر

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کارته سوم|کوچه پارک آبی| عقب حبیبی تاور| خانه شماره ۴۱ | کابل- افغانستان

شماره تماس: 310664-0799

شماره تماس: 888242-0730

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2021 | FEFA