موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


شبکه ملی دادخواهی برای صلح تدویر جلسه نمود!

امروز 5 شنبه (30 دلو 1399) شبکه ملی دادخواهی برای صلح که به کمک تخنیکی فیفا ایجاد گردیده است، تدویر جلسه نمود. در این نشست نمایندگان احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و استادان پوهنتون‌ها اشتراک کرده بودند. هدف ازین نشست بحث و تبادل نظر در مورد فعالیت‌های شورای عالی مصالحه و اولویت‌های صلح، بحث در مورد دلائل توقف مذاکرات دوحه، کاهش خشونت‌ها و نقش جامعه جهانی در پروسه صلح افغانستان بود.

جزئیات بیشتر


2/18/2021

تاریخ

فیفا

ناشر

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کارته سوم|کوچه پارک آبی| عقب حبیبی تاور| خانه شماره ۴۱ | کابل- افغانستان

شماره تماس: 310664-0799

شماره تماس: 888242-0730

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2021 | FEFA