موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


گزارش نظارت بر انتخابات وکلای گذر با شاروالی کابل شریک شد!

مروز، دو شنبه (20 دلو 1399) فیفا گزارش نظارت بر انتخابات وکلای گذر را رسماً طی نشستی با شاروالی کابل شریک ساخت. در این نشست سر محقق محمد فاضل شریفی، معین امور اجتماعی و فرهنگی شاروالی کابل؛ فخرالدین فائض، رئیس امور اجتماعی و انسجام مردمی شاروالی کابل؛ رئیس و معاونین نواحی هشتم و سیزدهم شهر کابل و آمر انسجام وکلای گذر شاروالی کابل حضور داشتند. در آغاز نشست، در مورد اهمیت برگزاری انتخابات وکلای گذر بحث و تبادل نظر صورت گرفت و از اقدام شاروالی کابل در این راستا ستایش شد. در ادامه، یافته‌های نظارتی فیفا از انتخابات وکلای گذر از جانب مسؤل بخش انتخابات فیفا ارائه گردید. در کنار نکات مثبت انتخابات‌های برگزار شده، مشکلات و چالش‌های آن نیز بیان گردیده و برای رفع آنان پیشنهادات مشخص ارائه شد. در بخش دوم جلسه، فیفا از رهبری شاروالی کابل به‌خاطر در نظر گرفتن مداوم پیشنهادات این نهاد تقدیر به عمل آورد و آن‌را نمونه خوبی از همکاری دو جانبه و تعهد شاروالی کابل بر برگزاری بهتر انتخابات وکلای گذر دانست. در این نشست همچنان از معین شاروالی کابل، رئیس انسجام مردمی و آمر وکلای گذر شاروالی به‌خاطر تلاش‌های شان به برگزاری بهتر انتخابات تقدیر به عمل آمد. همچنان از رؤسا و معاونین نواحی هشتم و سیزدهم شهر کابل به‌خاطر برگزاری و مدیریت خوب انتخابات وکلای گذر تقدیر صورت گرفت. در اخیر، معین شاروالی کابل از گزارش نظارتی فیفا استقبال نموده و مجدداً تعهد به در نظر گرفتن و تطبیق پیشنهادات فیفا در انتخابات‌های آینده نمود.

جزئیات بیشتر


2/8/2021

تاریخ

فیفا

ناشر

گزارش

نوع

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کارته سوم|کوچه پارک آبی| عقب حبیبی تاور| خانه شماره ۴۱ | کابل- افغانستان

شماره تماس: 310664-0799

شماره تماس: 888242-0730

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2021 | FEFA