موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


نشست روی پلان کاری با وزرات امور زنان افغانستان

به سلسله نشست های همکاری بین نهاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان- فیفا و وزارت امور زنان نشستی را پیرامون بحث روی پلان کاری سال 2021 با نماینده های وزارت امور زنان برگزار نمودیم. که در این نشست نظریات نماینده های وزارت امور زنان شنیده و تبادل نظر صورت گرفت و نظریات از جانب نماینده های موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا با اعضائی وزارت امور زنان شریک ساخته شد. در نخست همه اشتراک کننده گان به مطالعه تفاهم نامه پرداختند و نظریات شان رادر مورد پلان سال 2021 از اشتراک کننده گان خواسته شد تا نظریات شان را به صورت شفاهی و کتبی از طریق ایمل آدرس های شان با نهاد فیفا شریک ساخته و برای غنامندی پلان در آن گنجانیده شود . تا در جلسه بعدی نهایی گردیده و نظریات مفید هر یک گنجانیده شده باشد. محمد ادریس رحیمی از کارکرد های موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان – فیفا ابراز خوشنودی کرد و گفت که کارکرد های بخش های مختلف فیفا بالای جامعه تاثر مثبت گذاشته و قابل قدر میباشد.

جزئیات بیشتر

گزارش کامل

11/9/2020

تاریخ

فیفا

ناشر

گزارش

نوع

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کارته سوم|کوچه پارک آبی| عقب حبیبی تاور| خانه شماره ۴۱ | کابل- افغانستان

شماره تماس: 310664-0799

شماره تماس: 888242-0730

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2021 | FEFA