موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

پانزده سال خدمات مدنی


نشست مسئول بخش زنان و جوانان – فیفا در مورد تجدید تفاهم نامه با معین جوانان افغانستان

در نخست جلسه را با تلاوت چند از آیات کلام الله مجید آغاز کردیم. در این نشست معین جوانان افغانستان داکتر ادریس الکوزی و بانو وژمه عزیزی مسئول بخش زنان و جوانان فیفا اشتراک نموده بودند که بانو وژمه عزیزی به نماینده گی از موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان – فیفا از همکاری های همه جانبه معینیت عالی جوانان افغانستان تشکری نمود. و به تشریح اهداف جلسه پرداخت که هدف این جلسه شریک سازی موضوعات پیرامون جوانان، نقش معنا دار شان در پروسه های ملی، چالش های جوانان در پروسه های ملی و تجدید همکاری فی ما بین فیفا و معینیت جوانان افغانستان صحبت صورت گرفت. بانو عزیزی به صورت کوتاه موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان فیفا را به معرفی گرفت بعدا کارکرد های هر سه بخش فیفا را تشریح نمود و از کارکرد های معین جوانان افغانستان که در راس جوانان افغانستان قرار دارد تقدیر نمود و آرزوی موفقیت برای ایشان نمود. در مورد تاریخچه برنامه جوانان برتر سال صحبت نمود و مراحل کاری برنامه جوانان برتر را برای داکتر ادریس الکوزی به معرفی گرفت. پنل که برای جوانان برتر ساخته می شود برای معینیت جوانان افغانستان معرفی گردید و تذکر داد که در سال کنونی به تعداد 15 جوان فعال و آگاه از طریق این همایش به جامعه معرفی میگردد. بانو عزیزی اضافه کرد که ما با معین های قبلی جوانان همکاری های زیادی داشتیم و خواستار همکاری شما در راستای توانمند سازی جوانان و کمک به جوانان در عرصه مختلف می باشیم. داکتر ادریس الکوزی در نخست نماینده های فیفا را خوش آمدی گفته و به تشریح کوتاه کارکرد های گذشته خود پرداخت که از جمله میتوان به شبکه جوانان افغانستان و شورای عالی جوانان که از کارکرد های ایشان در بخش جوانان می باشد اشاره کرد. بعدا کار کرد های فیفا را در عرصه مختلف تقدیر نمود و اضافه کرد که کار های بنیادی را فیفا در این همه سال انجام داده است. و خواستار همکاری همه جانبه و مستحکم از جانب فیفا گردید تا برای رسیدن به هدف تلاش های هماهنگ نماییم. تعهد همکاری را در بخش های مختلف نمود و گفت که کارکرد های سابقه بازنگری گردیده و برای اصلاحات هرچی بیشتر تلاش صورت گیرد تا روابط مستحکم تر از قبل فی مابین فیفا و معینیت ایجاد گردد.

جزئیات بیشتر

گزارش کامل

2/2/2021

تاریخ

فیفا

ناشر

گزارش

نوع

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کارته سوم|کوچه پارک آبی| عقب حبیبی تاور| خانه شماره ۴۱ | کابل- افغانستان

شماره تماس: 310664-0799

شماره تماس: 888242-0730

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2021 | FEFA