موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی


گزارش همایش برای تقویت مشارکت سیاسی جوانان

بخش زنان و جوانان موسسه انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان (فیفا) همایش را تحت عنوان تقویت مشارکت سیاسی جوانان برای پیشکش نمودن گزارش جوانان وانتخابات: گزارش برنامه آگاهی دهی و معرفی کتاب چهره های جوان در آن 13 نفر ازجوانان موفق به عنوان جوانان نخبه معرفی گردیده تدویر نمودند. همایش تقویت مشارکت سیاسی جوانان به تاریخ 27 حوت 1394 مطابق 17 مارچ 2016 میلادی درهوتل صافی لند مارک شهر کابل با اشتراک 130 تن اشتراک‌ کنندگان از نمایندگان در شورای ملی (ولسی جرگه و مشران جرگه) و نمایندگان از نهادهای جامعه‌ی مدنی که در راستای حقوق جوانان کارمینمایند، معنیت جوانان ، اعضای کمیته جوانان احزاب سیاسی مطرح درکشور ومحصلین تشکیل میداد، دایر گردید، در این کنفرانس، افزون بر پیشکش نمودن گزارش برنامه آگاهی دهی برای جوانان، معرفی جوانان نخبه ویادآوری از دستا ورد ها چالش ها وفرصت های بعدی درضمن یک پنل به بحث گرفته شد. اعضای پنل: اعضای پنل را هریک محترم داکترفرامرزتمنا(رییس مرکزمطالعات استراتیژیک وزارت امورخارجه)،محترم مجیب مهرداد (سخنگو وزارت معارف)،محترم ظفر علی رنجبر(رییس منابع بشری وزارت شهر سازی)،محترم فهیم صدیقی (رییس سازمان خط نو)،محترم نعیم نظری (ژورنالست فعال)،محترمه سکینه حسینی(وکیل شورای ولایتی)،محترمه مرسل منصوری(گرداننده برنامه های سیاسی)،محترمه حبیبه قادری(وکیل شورای ولایتی کابل)، محترم فیاض غیاثی (رییس منابع بشری تذکره های الکترونیکی) تشکیل میداند.

جزئیات بیشتر

گزارش کامل

3/17/2016

تاریخ

50

تعداد اشتراک کننده

یک روز

مدت

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA