موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی


در سیزدهمین جلسه دادخواهی: فیفا از مشرانو جرگه خواست تا با فرمان تقنینی برخورد قانونی و اصولی صورت گیرد

کابل - هیاتی از فیفا در جلسه‌ی که با محترم مولوی «عبدالحمید منصف» رییس کمیسیون امور تقنینی٬ عدلی و قضایی مشرانو جرگه داشتند، در رابطه به اصلاحات انتخاباتی و مساله فرمان رییس‌جمهور در این زمینه، بحث و تبادل نظر نمودند. محمدنعیم اصغری، مسوول برنامه‌های فیفا ضمن ابراز امتنان از کمیته تقنین برای فراهم‌سازی این جلسه، از دیدگاه‌های سناتوران پیرامون فرمان تقنینی اصلاحات انتخاباتی در جلسات عمومی استقبال نموده و آن را نشانه‌ی توجه و درک مسوولیت سناتوران در جهت اهمیت اصلاحات انتخاباتی و برگزاری انتخابات خواند. آقای اصغری همچنین گفت: خواست فیفا از مشرانو جرگه این است تا در رابطه به فرمان تقنینی اصلاحات انتخاباتی برخورد قانونی نموده و با در نظرداشت مفاد ماده‌های ۷۹ و ۱۰۹ قانون اساسی، در این راستا تصمیم اتخاذ شود. ایشان همچنین افزودند: مشرانو جرگه و ولسی جرگه مطابق به ماده ۱۰۹ قانون اساسی نمی‌توانند فرامین تقنینی و قوانین انتخاباتی را در سال اخیر کاری خویش٬ شامل اجندا سازند؛ اما برای بحث در مورد قانون تشکیل٬ وظایف و صلاحیت‌های کمیسیون‌های انتخاباتی، این محدودیت قانونی وجود ندارد. هیات فیفا در این جلسه همچنین گفت از آن‌جای که زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی‌ها از طرف ریيس جمهور٬ در میانه سال آینده پیش‌بینی شده است، لازم است تا بحث‌های شورای ملی هر چه زودتر در این مورد به نتیجه مطلوب برسند و زمان بحث روی کارشیوه‌های تطبیقی فرامین انتخاباتی با اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی نیز فراهم گردد. تهیه کارشیوه‌های تطبیقی به مواردی چون تهیه فهرست رای‌دهندگان٬ تهیه برگه‌های رای‌دهی٬ شمارش آرا و مراکز شمارش آرا از موارد بسیار بااهمیت در تامین شفافیت و سلامت انتخابات به‌شمار می‌رود. محترم مولوی عبدالحمید منصف، رییس کمیسیون امور تقنین مجلس سنا از تلاش‌های مسوولین فیفا قدردانی نموده، گفت: ما تلاش می‌کنیم تا در مورد فرمان تقنینی انتخابات٬ ماده ۱۰۹ را در نظر بگیریم، ولی در مورد قانون تشکیل بحث خواهیم کرد و شاید در رابطه به بعضی از موارد آن، تعدیلا را نیز پیشنهاد کنیم که در این‌صورت از حکومت می‌خواهیم تا در این مورد با ما همکاری نموده و زمینه هرچه زودتر حل مشکل پیش آمده را فراهم نمایند. آقای منصف همچنین گفت: آن‌چه شما مطرح نمودید٬ نزد مشرانو جرگه مهم می‌باشد و بحث شورای ملی در مورد انتخابات باید هرچه زودتر نهایی گردد.

جزئیات بیشتر

1/4/2016

تاریخ

10

تعداد اشتراک کننده

یک روز

مدت

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA