موسسه‌ی انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان

چهارده سال خدمات مدنی


نگاهی بر کارکرد صد روز نخست کمیسیون انتخابات

موسسه انتخابات آزاد و عادلانهٔ افغانستان (فیفا) بعد از معرفی اعضای جدید کمیسیون های انتخاباتی در اول قوس سال ۱۳۹۵ ، تلاش نمود تا وعده‌ها و عملکردهای کمیسیون ها را تحت نظارت داشته و از چگونگی آن به کمیسیون و شهروندان اطلاع دهد تا از یکطرف کمیسیون با استفاده از آن در سدد بهبود امور کاری خویش برآمده و از طرف دیگر شهروندان کشور در آگاهی بیشتر قرار گیرند. قابل یادآوریست که موسسه فیفا یافته ها و نظریات خویش در مورد مسایل مندرج این گزارش را در زمان وقوع آن نیز از طریق نشر گزارشات، اعلامیه‌ها و اشتراک در رسانه ها با کمیسیون و شهروندان کشور شریک ساخته است. اما اینک برای ارزیابی کارکرد کمیسیون و ارائه پیشنهادات مشخص برای رفع نواقص و مشکلات اقدام به تهیه این گزارش نمود که محتوای آن تحت عناوین ذیل شرح داده شده است: برنامه ریزی انتخابات: نبود برنامهٔ مدون در کمیسیون انتخابات برای پیشبرد امور انتخاباتی یکی از عمده ترین مشکلات این نهاد است که از آغاز کار اعضای جدید کمیسیون انتخابات تا حال به مشاهده میرسد. این بی برنامه‌گی باعث شده است تا اصلاحات انتخاباتی از تطبیق بازمانده، بی اعتمادی مردم بالای کمیسیون های انتخاباتی رفع نگردد و زمان انتخابات نیز مشخص نگردد. برای دریافت حقیقت موضوع خوب است تا اشاره به کارهای که نشاندهندهٔ بی برنامه‌گی کمیسیون میشود ذیلا اشاره نمود: 1. تدویر نخستین کنفرانس از طرف اعضای کمیسیون انتخابات به تاریخ ۸ قوس ۱۳۹۵. در این کنفرانس رئیس کمیسیون وعده به انجام فعالیت های چون تهیهٔ فهرست رایدهندگان، متوازن سازی مراکز رایدهی، تامین شفافیت انتخابات، حفظ استقلالیت کمیسیون و اتخاذ تصامیم درحضور ناظرین و رسانه ها سپرد. اما در عملی ساختن این وعده ها هیچ گونه اقدامی صورت نگرفت. 2. اخبار کمیسیون از تشکیل سه کمیته جهت انجام امور اداری و مالی، عملیات ساحوی و حقوقی به تاریخ ۱۳قوس ۱۳۹۵. اما تا هنوز از کارکرد کمیته های مذکور در امور محوله خبری در دست نیست. 3. اعتراف کمیسیون از اعلان زمان انتخابات تا سه ماه دیگر به تاریخ ۲۲ قوس ۱۳۹۵. کمیسیون انتخابات به تاریخ مذکور اعلان نمود که تا سه ماه آینده زمان انتخابات را اعلان خواهد کرد اما تا هنوز این کار صورت نگرفت. 4. تدویر جلسه هماهنگی با نهاد های مدنی در مورد حوزه ها و کارت های رایدهی به تاریخ ۳۰ دلو ۱۳۹۵. در این جلسه بحث های کلی صورت گرفت و در اخیر از طرف کمیسیون وعده سپرده شد تا جلسه بعدی تدویر شده و روی موضوع بحث مشخص تر صورت گیرد. اما جلسه بعدی تدویر نگردید و گزارش کوچک سازی حوزه ها به حکومت فرستاده شد؛ حتی محتوی آن نیز با نهادهای ناظر شریک ساخته نشد.5. خاموشی در مقابل فرمایشات حکومت جهت برگزاری زمان انتخابات در سال ۲۰۱۷. ریاست جمهوری جلسهٔ را بتاریخ ۲۴ دلو در ارگ ریاست جمهوری تدویر نمود که در این جلسه برعلاوه اعضای کمیسیون انتخابات، رئيس اجرائیه، نماینده سازمان ملل و سفرای بعضی از کشور ها نیز حضور داشتند. رئیس جمهور در این جلسه به اعضای کمیسیون هدایت داد تا انتخابات شورای ملی و شورای ولسوالی ها را در سال ۲۰۱۷ برگزار نمایند؛ اما کمیسیون انتخابات در این مورد هیچ گونه نظری ارائه ننمود.

جزئیات بیشتر

11/28/2016

تاریخ

50

تعداد اشتراک کننده

یک روز

مدت

کابل

موقعیت

تماس با ما


آدرس: کوچه حجاری و نجاری، کارته چهار، کابل، افغانستان

شماره تماس: 82-0060-0772

شماره تماس: 52-3636-0782

ایمیل: info@fefa.org.af

رای ما، آینده ما

حق کاپی محفوظ است | 2019 | FEFA